Nieuws

18-02-2020
Inleiden bij 41 weken zwangerschap?
Inleiden bij 41 weken zwangerschap?

De SWEPIS-studie (volop in de media) en INDEX-studie gaan over wel of niet inleiden.
Dit bespreken we met 1e/2e lijns verloskundigen (werkveld), verloskundigen in opleiding en docenten/onderzoekers AVM.
13-02-2020
Mini Symposium CoP Zuyderland
Wil jij graag je kennis op peil houden? Nieuwe inzichten opdoen? Geïnspireerd raken? Kom dan op 12 maart van 17:00-21:15 uur naar het 1e mini-symposium georganiseerd door de Community of Practice (CoP).
17-01-2020
Mededeling inzake selectiedag nieuwe kandidaten
Op donderdagavond 16 januari 2020 is de informatie over de eerste ronde van de selectie per email verzonden aan alle kandidaten die zich uiterlijk 15 januari 2020 hebben aangemeld voor de studie Verloskunde bij de AVM.
03-06-2019
Q & A-VM: wetenschappelijke onderbouwing op praktijkvragen
Op 28 juni a.s. organiseert de AVM wederom de Refereerdag. Dit jaar in een nieuw jasje met afwisselende presentaties van afstudeerprojecten van Bachelor- en Masterstudenten en onderzoekers van het lectoraat Midwifery Science.
17-01-2019
Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV
Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg - gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making) daadwerkelijk integreren in uw dagelijkse praktijk en zoekt u handvatten en inspiratie om een gelijkw