Tentamenvormen

Het tentamenbeleid van de opleiding verloskunde sluit aan bij de verloskundige rollen en competenties. Door de diversiteit van tentamenvormen wordt de ontwikkeling tot competente verloskundige getoetst.

Onderwijsblokken worden afgesloten met een tentamen. Dit tentamen kan bestaan uit meerdere deeltentamens. Tentamens kunnen zowel mondeling als schriftelijk zijn. Wanneer je alle (deel)tentamens van het blok hebt behaald of uitgevoerd, ontvang je de bij het blok behorende studiepunten.

Naast blokgebonden tentamens zijn er per studiejaar ook enkele blokoverstijgende tentamens die niet direct aan een blok gebonden zijn.