Lopende onderzoeken

Ervaringen van cliënten en professionals met integrale geboortezorg in Nederland
In 2016 is in Nederland de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vastgesteld met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. De implementatie van de ZIG ligt bij de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s).
Samen voor Gezondheid II
Stapeling van medische én niet-medische risico’s veroorzaken verschillen in perinatale uitkomsten. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op de gezondheid en welzijn van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Dat vraagt naar meer samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein voor vrouwen die naast medische ook psychosociale zorg nodig hebben: sociale verloskunde.
ZANGG: Zorg Afstemmen op Gezondheidsvaardigheden in de Geboortezorg
Hoe kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden mensen met lage gezondheidsvaardigheden beter signaleren, zodat zij hun zorg hierop kunnen afstemmen en ouders beter kunnen begeleiden?
Samen met de partner: de PRIME-studie
De ontwikkeling van een gevalideerd vragenlijst om de mate van gedeelde besluitvorming te meten tussen een zwangere vrouw en haar partner bij prenatale screening.
Interactieve video's-op-maat ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening
De ontwikkeling van interactieve digitale informatie ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening voor counselors, kwetsbare zwangere vrouwen en hun partners.
 
1 2