Lopende onderzoeken

Samen voor Gezondheid II
Stapeling van medische én niet-medische risico’s veroorzaken verschillen in perinatale uitkomsten. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op de gezondheid en welzijn van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Dat vraagt naar meer samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein voor vrouwen die naast medische ook psychosociale zorg nodig hebben: sociale verloskunde.
ZANGG: Zorg Afstemmen op Gezondheidsvaardigheden in de Geboortezorg
Hoe kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden mensen met lage gezondheidsvaardigheden beter signaleren, zodat zij hun zorg hierop kunnen afstemmen en ouders beter kunnen begeleiden?
Samen met de partner: de PRIME-studie
De ontwikkeling van een gevalideerd vragenlijst om de mate van gedeelde besluitvorming te meten tussen een zwangere vrouw en haar partner bij prenatale screening.
Interactieve video's-op-maat ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening
De ontwikkeling van interactieve digitale informatie ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening voor counselors, kwetsbare zwangere vrouwen en hun partners.
VALID study: practice VAriation in Labour InDuction
Het percentage inleidingen van de baring verschilt sterk tussen VSV’s. Het is onbekend welke factoren bijdragen aan het ontstaan van deze praktijkvariatie en in welke mate deze variatie ongewenst is.
 
1 2