Lopende onderzoeken

Samen met de partner! De ontwikkeling en validatie van een nieuw meetinstrument voor de beoordeling van een gedeelde beslissing bij prenatale screening
Interactieve video's-op-maat ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening voor counselors, kwetsbare zwangere vrouwen en hun partners
VALID study: practice VAriation in Labour InDuction
Het percentage inleidingen van de baring verschilt sterk tussen VSV’s. Het is onbekend hoe deze praktijkvariatie ontstaat en of dit samenhangt met verschillen in zorguitkomsten.
Samen voor Gezondheid: positieve start voor aanstaande moeders en kinderen
Het creëren van gelijke kansen bij de start van het leven staat hoog op de Nederlandse agenda maar is nog niet gerealiseerd. Verschillen in perinatale uitkomsten worden veroorzaakt door cumulatie van medische én niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op perinatale uitkomsten. Dit effect lijkt zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangeren zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en in Limburg is vaker sprake van de combinatie zwangeren zonder migratieachtergrond en armoede.
Passende zorg bij zwangerschap
Verloskundigen willen graag werken volgens de uitgangspunten van evidence based medicine (EBM). Dit geldt zowel bij het aanbieden van zorg op maat en gezamenlijke besluitvorming, als bij het multidisciplinaire overleg over regionale of lokale zorgafspraken.
 
1 2