Verloskundigen gaven aan dat ze hiaten ervaarden in hun deskundigheid om zwangere vrouwen goed te begeleiden en voor te lichten rondom gezonde gewichtstoename. Ze hadden behoefte aan concrete voorlichtingsprogramma’s.

Met behulp van Intervention Mapping is de interventie Kom aan! ontwikkeld. De interventie bestaat uit twee componenten: een scholing en handleiding voor de verloskundige en een e-health programma voor zwangere vrouwen. Het e-health programma omvat screeningslijsten en educatieve filmfragmenten. Ook is er een gewichtscurve voor het volgen van de eigen gewichtstoename tijdens de zwangerschap. In het onderzoek is naar voren gekomen dat vrouwen die blijven bewegen tijdens de zwangerschap en vrouwen die juiste doelen stellen vaker een gezonde gewichtstoename hebben.

Onderstaand filmfragment is gericht op voorlichting over het belang van voldoende beweging in de zwangerschap.