Ben jij geschikt?

Een verloskundige is een medische beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is voor een optimale begeleiding van moeder en kind tijdens zwangerschap, baring en kraambed.

Zelfstandige professional

Om dit te kunnen, word je als student tijdens de opleiding zo begeleid zodat je na de studie in staat bent om als verloskundige zelfstandig beslissingen te nemen en adequaat handelen in normale situaties en in noodsituaties. Hoge eisen stellen we aan jouw kennis, verloskundige en communicatieve vaardigheden en je houding. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij een voorwaarde.

Pittige studie

De opleiding verloskunde is een pittige studie met een flinke studielast. Het programma is zo ingericht, dat de studielast per week 40 uur is, zeker tijdens de stages. De meeste studenten, die de opleiding al volgen, geven aan deze tijd ook daadwerkelijk nodig te hebben. Motivatie, discipline, goede tijdsplanning en een effectieve studiemethodiek zijn belangrijke succesfactoren voor de studie.

Ben jij geschikt? Doe de test!

Wil jij weten of je geschikt zou kunnen zijn als verloskundige? Doe dan deze test en kom erachter!