Toelatingseisen opleiding

Om je in te kunnen schrijven voor de bacheloropleiding Verloskunde, moet je aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Op deze pagina lees je meer over deze eisen en wat er mogelijk is.

Vooropleiding

Kandidaten moeten (volgens de wet) voorafgaand aan de opleiding voldoen aan een adequate vooropleiding. Concreet houdt dit in dat ze moeten beschikken over minimaal een diploma havo met daarin de vakken scheikunde, biologie en wiskunde óf een propedeuse van wo / hbo óf een mbo-niveau 4 diploma.

Mocht de kandidaat ouder zijn dan 21 en geen adequaat diploma hebben, dan kan ze via een voldoende voor de 21+ toets laten zien dat ze voldoet aan de vooropleidingseisen. Voor deze 21+ toets kan de kandidaat op eigen kosten terecht bij Profiel ASL in Sittard.

Buitenlandse diploma's 

Diploma's behaald in het buitenland, worden via het NUFFIC door Bureau Inschrijving gewogen en beoordeeld. Hieruit volgt een bindend advies over eventuele toelating. Extra toelatingseis is een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling aantoonbaar door diploma Staatsexamen NT-2 op niveau 2.

Inschrijven opleiding

Voldoe je aan bovenstaande toelatingseisen en wil je je inschrijven voor de opleiding? Dit kan, in verband met de selectieprocedure, tot en met 15 januari 2025. 

Contact

Heb je vragen betreffende jouw persoonlijke situatie rondom de vooropleiding en toelatingseisen? Neem dan contact op via florien.gootzen@zuyd.nl (administratief), anne.vandenheuvel@zuyd.nl of lotte.wigman@zuyd.nl (inhoudelijk).