Het lectoraat

Het lectoraat Midwifery Science van de AVM bestaat sinds 2007. Het is een gedreven groep onderzoekers met expertise op het gebied van de (fysiologische) verloskunde, gezondheidsbevordering en public health, epidemiologie, methodologie en statistiek en beleid en organisatie van de zorg.

Het lectoraat staat onder wetenschappelijke leiding van prof.dr. Marianne Nieuwenhuijze, hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde. Zij werkt nauw samen met de onderzoekers en draagt gezamenlijk zorg voor de uitvoering van de onderzoeksprojecten en de doorwerking van de resultaten naar onderwijs en werkveld. 

De missie van het lectoraat Midwifery Science is om in samenwerking met verloskundige zorgverleners en (aanstaande) ouders de fysiologische zwangerschap en geboorte te bevorderen met als doel een gezonde start voor kinderen en hun ouders. Dit proberen we te bereiken door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek.

Het lectoraat is actief in verschillende eigen onderzoeksprojecten, maar participeert eveneens in een aantal externe onderzoeksprojecten. Momenteel lopen er een tweetal promotietrajecten binnen het lectoraat Midwifery Science.