Midwifery Science
Het lectoraat Midwifery Science is de brug tussen praktijk, onderzoek en educatie.

Een gezonde start van een nieuw leven

De missie van het lectoraat Midwifery Science is om in samenwerking met verloskundige zorgverleners en (aanstaande) ouders de fysiologische zwangerschap en geboorte te bevorderen, met als doel een gezonde start voor alle kinderen en hun ouders. Dit willen we bereiken door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat draagt bij aan de academische competenties van huidige en toekomstige zorgverleners in de geboortezorg.

Deze missie sluit aan bij de missie en visie van het Kenniscentrum Gezonde Rechtvaardige Samenleving die wil bijdragen aan de kwaliteit van leven van (aanstaande) burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving met aandacht voor vitaliteit, participatie en relationaliteit.

Meer informatie over het lectoraat Midwifery Science lees je in onze visie en doelstellingen.

Meer weten over: