Missie & Visie

Toekomstgerichte verloskunde

De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) is het kenniscentrum van Zuyd Hogeschool voor fysiologische verloskunde in Zuid-Nederland met nationale- en internationale impact.

Wij:

  • leiden studenten op tot BIG-geregistreerde verloskundigen
  • verzorgen post-bachelor- en masterprogramma's voor het werkveld
  • doen praktijkgericht onderzoek op het gebied van verloskunde (midwifery science)
  • brengen die kennis vanuit het onderzoek in het onderwijs

Missie:

In ons bachelorprogramma leiden wij studenten op tot BIG-geregistreerde verloskundigen en wij verzorgen post-bachelor- en masterprogramma’s voor het werkveld. Daarnaast worden in nauwe samenwerking met Maastricht University en de beroepsgroep van verloskundigen onderzoeksvragen geformuleerd en onderzoeksprogramma’s uitgevoerd. De hiermee ontwikkelde kennis en vaardigheden komen ten goede aan het onderwijs en daarmee aan de afnemers van verloskundige zorg.

Visie & ambitie:

Normale fysiologische proces
Zwangerschap en geboorte zijn in het leven normale fysiologische processen die door verloskundigen met persoonlijke aandacht, empathie en gedegen kennis begeleid worden. De AVM staat voor de uitdaging om vanuit dat perspectief het vakgebied verder te ontwikkelen en in nauwe samenwerking met ketenpartners vorm te geven aan verhoging van de kwaliteit van de verloskundige zorg. Daartoe ambiëren we

  • de opleiding tot BIG-geregistreerde verloskundige naar een wetenschappelijk niveau te tillen,
  • de fysiologische verloskunde/midwifery science als wetenschappelijk vakgebied te positioneren binnen het hoger onderwijs en binnen de gezondheidszorg in Nederland.

Excellente opleiding
De bachelor verloskunde van de AVM biedt probleemgestuurd, competentiegericht onderwijs en behoort tot de top van de Nederlandse gezondheidszorgopleidingen. De academie richt zich op het opleiden van ondernemende toekomstgerichte verloskundigen in een complexe en steeds veranderende omgeving. Dat betekent dat zij in de toekomst met een forse wetenschappelijke basis zowel voor de eerste lijn als voor transmurale en klinische verloskunde zullen worden opgeleid. Centraal in de toekomstige opleiding staan drie aspecten:

  • Fysiologie en Public Health in Midwifery.
  • Science/EBM-onderwijs.
  • Advanced Midwifery Practice.

Onderzoek
De onderzoeksgroep Midwifery Science van de AVM heeft een eigen leerstoel bij Maastricht University en is hard op weg om als internationale onderzoeksgroep van betekenis te zijn voor het vakgebied midwifery. Door onderzoek genereert zij wetenschappelijke kennis die de ‘body of knowledge’ van het midwifery domein vergroot en bijdraagt aan het professionele - evidence based - handelen van verloskundigen. Zij verwerft onderzoekssubsidies, faciliteert promotietrajecten en verspreidt nieuwe kennis via publicaties, masterclasses en presentaties op congressen en symposia.

Leven Lang Leren
Het Leven Lang Leren-centrum van de AVM speelt een prominente rol onder aanbieders van post- bachelor- en masteronderwijs aan alumni, verloskundigen en ketenpartners. Zij levert binnen het vakgebied midwifery een bijdrage aan de kennisontwikkeling, de kennisoverdracht en de kenniscirculatie, zowel tussen de verschillende clusters van de AVM als tussen de academie en het werkveld, nationaal en internationaal.