Factsheets Passende Zorg

Hieronder staan de producten voortgekomen uit het onderzoek Passende Zorg.

Factsheets Vermoeden van Macrosomie

Voor verloskundigen hebben de KNOV, de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) de wetenschappelijke literatuur samengevat in de factsheet ‘Vermoeden van macrosomie'. De factsheet is geen richtlijn, maar geeft een overzicht van internationale richtlijnen en relevante wetenschappelijke literatuur over het onderwerp. De factsheet beschrijft de screening en het beleid rondom LGA gedurende de zwangerschap en het routinematig inleiden van de baring bij vermoeden van macrosomie. Verloskundigen kunnen de factsheet en de evidence-tabellen gebruiken voor de dagelijkse zorg aan zwangere vrouwen en voor de ontwikkeling van regionale protocollen en zorgpaden. 

Download hier de PDF.

Factsheet Verloskundigenzorg aan vrouwen met obesitas 

Voor verloskundigen hebben de KNOV, de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) de wetenschappelijke literatuur samengevat in de factsheet 'Verloskundigenzorg aan vrouwen met obesitas'. De factsheet is geen richtlijn, maar geeft een overzicht van internationale richtlijnen en relevante wetenschappelijke literatuur over het onderwerp. Aan het einde van de factsheet worden adviezen voor verloskundige zorgverlening gegeven, inclusief adviezen over gewichtstoename in de zwangerschap. Verloskundigen kunnen de factsheet en de evidence-tabellen gebruiken voor de dagelijkse zorg aan zwangere vrouwen en voor de ontwikkeling van regionale protocollen en zorgpaden. 

Download hier de PDF.

Lees hier meer over het afgeronde onderzoek Passende Zorg bij Zwangerschap