Visie

Het lectoraat Midwifery Science ziet als kern van het kennisdomein Midwifery het genereren en implementeren van kennis, competenties en best practices op gebied van de voortplanting en verloskundige zorg.

Ze combineert kennis, kunde en theorieën uit meerdere disciplines, zoals de verloskunde, neonatologie, embryologie, anatomie, (patho)fysiologie, epidemiologie, geneeskunde, seksuologie, public health, psychologie, sociologie, ethiek en communicatiewetenschappen om recht te doen aan de complexiteit van de verloskundige zorg. Het lectoraat heeft aandacht voor de wetenschappelijke ontwikkeling van (toekomstige) zorgverleners en participatie van (aanstaande) ouders.

  1. Het lectoraat genereert kennis voor het bevorderen en bewaken van het fysiologische verloop van de (pre)conceptie, zwangerschap, baring en de kraamperiode en de bepalende factoren die daarop van invloed zijn. Hierbinnen is speciale aandacht voor de ontwikkeling van best practices en de begeleidende rol van de (toekomstige) zorgverlener.
  2. Het lectoraat bevordert de implementatie van verkregen kennis om het gezonde verloop van het voortplantingsproces te bevorderen (primaire preventie) en/of een afwijkend verloop tijdig te onderkennen, te diagnosticeren en te behandelen (risicoselectie en beleid). Zo stimuleert het lectoraat dat de (toekomstige) verloskundige haar zorgverlening baseert op fundamentele en toegepaste kennis rondom het fysiologische proces van zwangerschap en geboorte.
  3. Het lectoraat draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onderzoeks- en EBM-competenties van studenten, docenten en het werkveld. Hiermee kan de (toekomstige) verloskundige of docent wetenschappelijk onderzoek initiëren en hierin participeren, een kritische bijdrage leveren aan de transmurale netwerken, vormgeven aan doelmatige en effectieve innovaties en deze ook implementeren.