Visie

Het lectoraat Midwifery Science ziet als kern van het kennisdomein Midwifery het genereren en implementeren van kennis, competenties en best practices op het gebied van de voortplanting en verloskundige zorg.

In ons onderzoek combineren wij kennis, kunde en theorieën uit meerdere disciplines, zoals de verloskunde, neonatologie, embryologie, anatomie, (patho)fysiologie, epidemiologie, geneeskunde, seksuologie, public health, psychologie, sociologie, ethiek, organisatiekunde en communicatiewetenschappen, om nieuwe inzichten te ontwikkelen die bijdragen aan het gezonde verloop van zwangerschap, geboorte en kraambed.

Het lectoraat wil bijdragen aan de evidence-base van het verloskundig handelen van zorgverleners in de geboortezorg, met name verloskundigen, om het fysiologische verloop van het voortplantingsproces te bevorderen en/of een afwijkend verloop tijdig te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen. Als medische professional nemen verloskundigen dagelijks beslissingen (samen met de cliënt) die ver strekkende gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de moeder en haar kind. Over- en onderbehandeling zijn daarbij steeds afwegingen die een rol spelen.

Daarnaast legt het lectoraat de focus op het ontwikkelen van zorginnovaties die bijdragen aan een gezonde start voor kind, moeder en partner aan het begin van een nieuw leven. Het zoekt daarbij naar integrale aanpakken die de fysieke, emotionele en sociale invloeden op zwangerschap en geboorte meenemen. Met deze innovaties wil het zorgverleners in de geboortezorg ondersteunen in hun zorg-op-maat voor de ouders en hun a.s. kind, die gekenmerkt worden door een grote diversiteit in maatschappelijke en culturele achtergrond.

Het lectoraat draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onderzoeks- en EBM-competenties van studenten, docenten en het werkveld. Hiermee kan de (toekomstige) verloskundige of docent wetenschappelijk onderzoek initiëren en hierin participeren, een kritische bijdrage leveren aan de transmurale netwerken, vormgeven aan doelmatige en effectieve innovaties en deze ook implementeren.

De centrale waarde voor het onderzoek van het lectoraat is te werken vanuit midwifery = ‘bij de vrouw staan’ en de stem van zwangere vrouwen en hun partners actief te betrekken bij het onderzoek.