Academie Verloskunde Maastricht

Communities of Practice

De AVM, verloskundige praktijken en ziekenhuizen werken intensief met elkaar samen.

Dit doen wij door het opzetten van interprofessionele regionale netwerken rondom zorgverlening, interprofessioneel onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie in de geboortezorg in Nederland.

Centraal staat het van en met elkaar leren, zorg verlenen en onderzoek doen, zowel tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de geboortezorg als tussen de eerstelijns verloskundige praktijken en de ziekenhuizen.

Op dit moment hebben we vijf Communities of Practice in de regio’s Sittard-Heerlen, Nijmegen, Roermond en Uden en Geldrop.