Stages

Stages zijn een erg belangrijk onderdeel van de opleiding verloskunde. In het eerste studiejaar loop je als student al stage. Dit wordt naarmate de opleiding vordert steeds meer.

Stage lopen als student

De stages kunnen in het hele land plaatsvinden. De stageplekken worden vanuit de opleiding zelf georganiseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en voorkeuren. Het is aan de student om zelf de huisvesting te regelen.

De begeleiding tijdens de stages vindt plaats door de stageverlenende praktijk en/of het stageverlenende ziekenhuis. Aan de hand van de stagedoelstellingen en jouw individuele leerdoelen word je gedurende de stage begeleid. Tussentijds en aan het eind van iedere stageperiode vindt een gesprek plaats met een docent van de opleiding. Hierin wordt onder andere het leerproces besproken. Deze docent van de opleiding is ook de persoon tot wie jij je kunt wenden bij vragen en/of problemen m.b.t. stage.

Tijdens de stages houd je contact met school en je medestudenten en worden er regelmatig terugkomdagen georganiseerd.

Voor (toekomstige) praktijkopleiders

Als verloskundige bent u voor ons een belangrijke opleidingspartner. Samen werken we aan een toekomstgerichte verloskunde waarbij onderzoek en Leven Lang Leren een vanzelfsprekende plaats innemen.

We zijn altijd op zoek naar verloskundige praktijken die een (deel van een) stageperiode willen begeleiden. Wij bieden daarvoor een zeer schappelijke vergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het stagebureau (zie de contactgegevens hieronder).

Contact Stagebureau

Het stagebureau staat altijd voor iedereen klaar. Zie hieronder de contactgegevens om hen te bereiken. 

Sabrina Pieters en Inge Willems

043 - 346 6545
stage.avm@zuyd.nl