De opleiding

De Academie Verloskunde Maastricht is al jaren de beste opleiding verloskunde van Nederland. Verloskunde studeren doe je dus in Maastricht in een moderne medische onderwijsomgeving pal naast de Universiteit.

We stellen hoge eisen aan de kennis, de verloskundige en communicatieve vaardigheden en de attitude van de student. Daarom is de opleiding Verloskunde een pittige studie met een flinke studielast. Het programma is zo ingericht dat voor de studie veertig uur per week nodig is, zeker tijdens de stages. Studenten van de opleiding geven aan dat ze deze tijd ook daadwerkelijk nodig hebben. Motivatie, discipline, een goede tijdsplanning en een effectieve studiemethodiek zijn belangrijke succesfactoren voor de studie.

In verband met de selectieprocedure is de uiterste inschrijfdatum voor Verloskunde via Studielink 15 januari.

Wil je meer weten over de oplelding? Lees dan op de onderliggende pagina's verder: