De opleiding

De Academie Verloskunde Maastricht is al jaren de beste opleiding verloskunde van Nederland. Verloskunde studeren doe je dus in Maastricht in een moderne medische onderwijsomgeving pal naast de Universiteit.

Inventarisatieformulier stageplekken studiejaar 2019-2020

Algemene informatie

Overzicht studiejaar 2019-2020.
Hierin kunnen jullie aangeven in welk blok jullie VIO's willen begeleiden. Indien dit meer dan 1 VIO is, gelieve dit in het opmerkingen veld te vermelden.

Studiejaar 1

Studiejaar 2

Studiejaar 3

Studiejaar 4

Mogelijkheid begeleiden tijdens zomerperiode*

Buitenlandse VIO's (3e jaars) tussen november 2019 en februari 2020*We stellen hoge eisen aan de kennis, de verloskundige en communicatieve vaardigheden en de attitude van de student. Daarom is de opleiding Verloskunde een pittige studie met een flinke studielast. Het programma is zo ingericht dat voor de studie veertig uur per week nodig is, zeker tijdens de stages. Studenten van de opleiding geven aan dat ze deze tijd ook daadwerkelijk nodig hebben. Motivatie, discipline, een goede tijdsplanning en een effectieve studiemethodiek zijn belangrijke succesfactoren voor de studie.

In verband met de selectieprocedure is de uiterste inschrijfdatum voor Verloskunde via Studielink 15 januari.