Academie Verloskunde Maastricht

Activiteiten Lectoraat

Refereerdag
Tijdens de Refereerdag komt er een diversiteit aan onderwerpen langs, zoals: foleycatheter in de eerste lijn, baringshoudingen, ferritinebepaling, zwangerschapsinterval, centering pregnancy, gespreksvoering bij huiselijk geweld, etc. Na afloop van de
VHINO bijeenkomst
Regelmatig verschijnen er resultaten van onderzoeken die veel invloed (kunnen) hebben op het verloskundig handelen. Om de impact van deze resultaten voor de praktijk te bespreken organiseert de Academie Verloskunde Maastricht VHINO bijeenkomsten.