Academie Verloskunde Maastricht

Activiteiten Lectoraat

Refereerdag
Tijdens de Refereerdag komt erĀ een diversiteit aan onderwerpen langs vanuit de verschillende afstudeeropdrachten van onze vierdejaarstudenten. Deze dag is voor iedereen te bezoeken met interesse over de resultaten van de verrichte onderzoeken.
VHINO bijeenkomst
Regelmatig verschijnen er resultaten van onderzoeken die veel invloed (kunnen) hebben op het verloskundig handelen. Om de impact van deze resultaten voor de praktijk te bespreken organiseert de Academie Verloskunde Maastricht VHINO bijeenkomsten.