Over de opleiding

Hoe zit de academie in elkaar? Wie beslist of je wordt toegelaten tot een minor? Wie publiceert de tentamenresultaten in Osiris? Op onderliggende pagina’s vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Organisatie van de opleiding
Het team van de bacheloropleiding Verloskunde bestaat uit verschillende personen en onderdelen die verschillende beslissingen nemen en zaken regelen m.b.t. de inhoud van het onderwijs. Hieronder een overzicht.
Visie op onderwijs
Om als verloskundige goed te kunnen functioneren, heb je verloskundige kennis en vaardigheden nodig. Het leren van deze kennis en vaardigheden staan centraal in de opleiding verloskunde.
Onderwijsinhoud
Het onderwijs van de opleiding verloskunde bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder worden een paar van deze onderdelen toegelicht.
Getuigschriften en certificaten
Wie bepaalt welk getuigschrift je krijgt en wanneer? Dat lees je hieronder.
Toetsing
De examencommissie en de examinatoren zorgen er samen voor dat tentamens en examens op de juiste manier afgenomen en verwerkt worden. Zij hebben daarin verschillende verantwoordelijkheden.