Afgeronde onderzoeken

Een onderwijsprogramma ter ondersteuning van de ontwikkeling tot competente en zelfverzekerde professionals van de fysiologische geboortezorg
Het verloskundig zorgmodel is een effectief model vergeleken met andere modellen van zorg. Dit blijkt uit vergelijkbare of betere perinatale uitkomsten die worden bereikt met minder medische interventies vergeleken met de traditionele medische zorgmodellen.
Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg
Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging en roept ook ethische vragen op.
Het effect van het twin2twin programma op de empowerment van veloskundigen in Sierra Leone, Marokko en Nederland
Twinning tussen organisaties in de gezondheidszorg zoals organisaties van verloskundigen komt wereldwijd regelmatig voor en wordt door de International Confederation of Midwives (ICM) aangemoedigd.
De opkomst van de caseload verloskundige in Nederland in de 21e eeuw
De geboortezorg in Nederland is aan het veranderen. Zo wordt er in veel regio’s gewerkt aan het invoeren van ‘integrale geboortezorg’. Meestal wordt daar onder verstaan: intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijns zorgverleners, binnen één multidisciplinaire organisatie, met gedeelde verantwoordelijkheden en zorg op basis van gezamenlijke protocollen.
Gewoon gezond zwanger: gezonde gewichtstoename
Verloskundigen gaven aan dat ze hiaten ervaarden in hun deskundigheid om zwangere vrouwen goed te begeleiden en voor te lichten rondom gezonde gewichtstoename. Ze hadden behoefte aan concrete voorlichtingsprogramma’s.
 
1 2 3