Studieopbouw

Verloskunde is een vierjarige hbo opleiding die je voltijds volgt. Elk jaar omvat 60 ECTS (=studiepunten) waarbij 1 ECTS gelijk staat aan 28 uur studie.

Elk cursusjaar heeft een eigen thematiek en bestaat uit verschillende onderwijsblokken. Je volgt deze blokken op school, in de beroepspraktijk en tijdens stages.

Op school

Tijdens de onderwijsblokken op school werk je samen met medestudenten aan bepaalde thema''s zoals zwangerschap, baring of kraambed. Verschillende onderwerpen uit de diverse vakgebieden komen in samenhang aan bod, bijvoorbeeld anatomie, psychologie of recht.

Praktijkonderwijs medische vaardigheden

Al vanaf het eerste jaar van de opleiding komt de praktijk aan de orde. Daarbij kun je denken aan medische vaardigheden en sociale vaardigheden. Vanaf het eerste moment word je getraind in deze praktische vaardigheden. Je oefent op poppen, modellen en medestudenten. Vervolgens zul je de geleerde vaardigheden in praktijk brengen tijdens stages. 

In de praktijk

Je volgt diverse stages in de beroepspraktijk, zowel bij eerstelijns verloskundige praktijken als op diverse afdelingen van ziekenhuizen. In het eerste studiejaar loop je al stage om kennis te maken met het vak als verloskundige. 

Elk blok sluit je af met een of meer tentamens. Omdat je gedurende de opleiding verschillende competenties ontwikkelt, wordt er binnen de opleiding gebruik gemaakt van verschillende tentamenvormen.