Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding word je als student altijd intensief begeleidt. Ook is er altijd aanvullende begeleiding mogelijk bij persoonlijke of studieproblemen. Welke begeleiding dit is, lees je hieronder.

Studiebegeleider

Bij de start van de opleiding verloskunde krijg je voor de hele studieperiode een studiebegeleider toegewezen. De studiebegeleider heeft als taak het bewaken en bevorderen van je studievoortgang. Hij/zij ondersteunt je bij studieproblemen. Je wordt begeleid bij de ontwikkeling van professioneel gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Ook geeft de studiebegeleider voorlichting over de studieopbouw en de tentamenvormen.

In de propedeutische fase is de studiebegeleiding het meest intensief. In het tweede jaar zal de frequentie en intensiteit afnemen. De gedachte hierachter is dat je als student steeds zelfstandiger wordt naarmate je studie vordert. Indien nodig wordt, naast de reguliere studiebegeleiding, ook nog op individuele basis extra studiebegeleiding op maat geboden.

Decaan

Naast persoonlijke studiebegeleiders heeft de Academie Verloskunde Maastricht ook een studentendecaan die jou kan helpen bij persoonlijke problemen of studieproblemen. Bovendien heeft een decaan zwijgplicht en kan de examencommissie adviseren bij beslissingen die jou aangaan. Er kan doorverwijzing plaatsvinden van de studiebegeleider naar de studentendecaan, maar je kunt ook altijd op eigen initiatief contact opnemen.

De studentendecaan van de opleiding verloskunde is Frederike Verhallen:

Frederike Verhallen

frederike.verhallen@zuyd.nl
06 48031458