Nieuw, bijzonder lectoraat per 1 juni 2024 voor Academie Verloskunde Maastricht

Per 1 juni 2024 gaat het nieuwe, bijzondere lectoraat ‘Sociale zorg in de verloskunde’ van start binnen de Academie Verloskunde Maastricht.

Dit lectoraat wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg in samenwerking met Zuyd Hogeschool en is het eerste Nederlandse lectoraat dat zich met onderzoek nadrukkelijk gaat richten op de sociale kant van de verloskunde. Onderzoeker en programmaleider van de Academie Verloskunde Maastricht Marijke Hendrix wordt de bijzonder lector die het nieuwe lectoraat aan zal sturen.

Lectoraat gericht op (psycho)sociale zorg

Onderzoek vanuit het nieuwe lectoraat zal zich richten op het signaleren van (psycho)sociale vragen en ondersteuning onder (aanstaande) ouders. Dit alles vanuit het belang om kennis te verkrijgen over welke gezinnen welke zorg of ondersteuning nodig hebben en hoe deze gezinnen veerkracht kan worden geven om zelf regie te nemen. Verloskundigen hebben hier een belangrijke taak in om vervolgens ook de samenwerking te zoeken met professionals in het publieke en sociale domein, zoals de jeugdgezondheidszorg en de gemeente. Ook het afstemmen van de informatie en voorlichting op behoeften en gezondheidsvaardigheden van zwangere vrouwen is een thema binnen het lectoraat. Zo kunnen ouders goed en helder worden geïnformeerd om daarna samen te beslissen wat de best passende zorg is. Kennis en innovaties uit onderzoek vraagt tevens om goede implementatie in onderwijs en praktijk: nog een belangrijk aspect waaraan het nieuwe, bijzondere lectoraat wil bijdragen, samen met studenten, docenten en professionals.   

Dr. Marijke Hendrix

Onderzoeker, programmaleider én docent Marijke Hendrix zal aan het spreekwoordelijke roer staan van het nieuwe lectoraat. Marijke is al jarenlang werkzaam bij de academie als hoofddocent en onderzoeker. Ze is tevens programmaleider van de programmalijn Gezonde Start binnen het lectoraat Midwifery Science van de AVM waarbij ze onderzoeken uitvoert rondom de beste start voor moeder en kind. Het nieuwe lectoraat sluit hier dan ook mooi op aan. Volgend jaar zal Marijke worden geïnaugureerd als lector van het nieuwe lectoraat.