Probleem gestuurd onderwijs

Verloskunde studeren in Maastricht, betekent studeren met het PGO. PGO staat voor 'Probleem Gestuurd Onderwijs'. Met verloskunde aan de Academie Verloskunde Maastricht kies je daardoor duidelijk niet voor een schools opgezette opleiding.

Geen overvolle collegezalen waar een docent je kant-en-klare kennis voorschotelt die je alleen nog maar uit je hoofd hoeft te leren. Nee, er is gekozen voor een onderwijsvorm die veel actiever is. Waarin jij zelf op zoek gaat naar kennis. Het onderwijs aan de Academie Versloskunde Maastricht is al sinds 1988 vormgegeven volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs (PGO).

Actief bezig zijn met de leerstof

De basisgedachte van probleemgestuurd onderwijs is dat studenten actief bezig zijn met de leerstof: zij stellen zichzelf en medestudenten vragen, ze ontdekken waar hiaten aanwezig zijn in kennis, welke onderwerpen nader dienen te worden bestudeerd en ze geven elkaar uitleg over datgene wat ze tijdens de zelfstudie hebben bestudeerd. Door samen met andere studenten in een onderwijsgroep 'leren' te discussiëren en samen verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces, wordt naast theoretische kennis ook belangrijke samenwerkings - en communicatievaardigheden verworven. Een ander belangrijk voordeel van probleemgestuurd onderwijs is dat nieuwe kennis beter wordt verwerkt en onthouden. De verworven kennis zal hierdoor ook beter kunnen worden toegepast tijdens de beroepsuitoefening, doordat studenten studeren aan de hand van problemen/taken die afkomstig zijn uit de beroepspraktijk.

Ontwikkelen probleemoplossend vermogen

In kleine onderwijsgroepjes buig je je samen met je medestudenten over een concreet (patiënt)probleem, dat je vervolgens probeert op te lossen. Hierbij komen vanzelf allerlei vragen naar boven, zowel praktische als medische. Op deze manier ontwikkel je je tot een probleemoplosser die op een efficiënte manier toegang weet te krijgen tot nieuwe kennis. Tijdens je gehele studieperiode ontvang je tevens studiebegeleiding.