Bacheloropleiding Verloskunde
Als verloskundige ben je een zelfstandige medische professional.
Masteropleiding Verloskunde
Wil jij jezelf ontwikkelen tot een toekomstgerichte verloskundige? Dan is de European Master in Midwifery Science iets voor jou!
Cursussen & trainingen
Een uitgebreid en gevarieerd aanbod van cursussen. Op maat en op uw eigen locatie.
Lectoraat Midwifery Science
Onderzoek dat bijdraagt aan evidence-based verloskunde en de positionering van de verloskundige in de geboortezorg.

Academie Verloskunde Maastricht

De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) is het kenniscentrum van Zuyd Hogeschool voor fysiologische verloskunde in Zuid-Nederland met nationale- en internationale impact.

Wij bieden een Bacheloropleiding Verloskunde, waarin we studenten opleiden tot BIG-geregistreerde verloskundigen. Verder verzorgen we trainingen, cursussen en masteropleidingen voor verloskundige zorgverleners in het werkveld. Het lectoraat Midwifery Science voert in co-creatie met nationale en internationale partners praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van verloskunde. Kennis verworven uit onderzoek brengen wij in in het onderwijs.

Bereikbaarheid Academie Verloskunde

Conform de landelijke richtlijnen zal tot 6 april 2020 ook op de AVM geen personeel meer aanwezig zijn. We willen de bereikbaarheid van de academie echter zo veel mogelijk continueren. De u bekende nummers (zie onder) zijn doorgeschakeld naar GSM van de betreffende medewerker. We willen u echter vragen om zoveel mogelijk niet-urgente zaken via email te comuniceren en bij telefonisch contact de geldende bereiksbaarheidsuren te respecteren (ma-vrij 9.00-17.00).

AVM bachelor  043-3885440
AVM stage   043-3885431
AVM leven lang leren  043-3885407
AVM lectoraat midwifery science    043-3885411

AV-M actueel
Help Zuyd ook na de vakantie veilig te houden !
Ook na de zomer help je met zelftesten het risico op besmetting bij Zuyd zo klein mogelijk te houden.
Dringend advies: Laat je vaccineren!
De Academie Verloskunde Maastricht geeft aan al haar (toekomstige) studenten het dringende advies zich te laten vaccineren tegen Covid-19.
Counsel jij zwangere vrouwen over prenatale screening?
Dan nodigen wij jou graag uit voor een (kort) online gesprek! In ons onderzoek over besluitvorming bij prenatale screening​ bestuderen wij hoe zwangere vrouwen samen met anderen (beslissingspartners) keuzes maken over prenatale screening.