Bacheloropleiding Verloskunde
Als verloskundige ben je een zelfstandige medische professional.
Masteropleiding Verloskunde
Wil jij jezelf ontwikkelen tot een toekomstgerichte verloskundige? Dan is de European Master in Midwifery Science iets voor jou!
Cursussen & trainingen
Een uitgebreid en gevarieerd aanbod van cursussen. Op maat en op uw eigen locatie.
Lectoraat Midwifery Science
Onderzoek dat bijdraagt aan evidence-based verloskunde en de positionering van de verloskundige in de geboortezorg.

Academie Verloskunde Maastricht

De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) is het kenniscentrum van Zuyd Hogeschool voor fysiologische verloskunde in Zuid-Nederland met nationale- en internationale impact.

Wij bieden een Bacheloropleiding Verloskunde, waarin we studenten opleiden tot BIG-geregistreerde verloskundigen. Verder verzorgen we trainingen, cursussen en masteropleidingen voor verloskundige zorgverleners in het werkveld. Het lectoraat Midwifery Science voert in co-creatie met nationale en internationale partners praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van verloskunde. Kennis verworven uit onderzoek brengen wij in in het onderwijs.

Bereikbaarheid Academie Verloskunde

Conform de landelijke richtlijnen zal tot 6 april 2020 ook op de AVM geen personeel meer aanwezig zijn. We willen de bereikbaarheid van de academie echter zo veel mogelijk continueren. De u bekende nummers (zie onder) zijn doorgeschakeld naar GSM van de betreffende medewerker. We willen u echter vragen om zoveel mogelijk niet-urgente zaken via email te comuniceren en bij telefonisch contact de geldende bereiksbaarheidsuren te respecteren (ma-vrij 9.00-17.00).

AVM bachelor                                        043-3885440
AVM stage                                             043-3885431
AVM leven lang leren                            043-3885407
AVM lectoraat midwifery science           043-3885411

AV-M actueel
Coronabeleid stage opleidingen Verloskunde
Op zondag 15 maart heeft de KNOV in overleg met de samenwerkende opleidingen Verloskunde besloten om het beleid van stage in verband met de COVID-19 pandemie aan te passen.
Mededeling selectieprocedure tweede ronde
Maandag 16 maart start de tweede ronde van de selectie. Het Coronavirus heeft echter ook op de organisatie van de selectie van de Academie Verloskunde Maastricht invloed.
Bijeenkomst Inleiden bij 41 weken op 24 maart helaas afgelast
In verband met de Coronaproblematiek en de bijbehorende adviezen is besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen. Meer infomatie hieromtrent volgt z.s.m.