Cursusaanbod

Training “Afstemmen van zorg op (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden”
Start datum: 17-04-2023
Ongeveer één op de vier mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsgerelateerde informatie.
Als zorgverlener is het belangrijk om deze...
Opleidersdag Verloskunde 2023 “Samen opleiden: geven en nemen”
Start datum: 25-05-2023
Leren verlenen van geboortezorg is samen balanceren tussen de verschillende belangen die er spelen.
EBM pre-master module Diagnostisch onderzoek
Start datum: 26-06-2023
Wil je jouw EBM-vaardigheden (Evidence Based Midwifery) opfrissen? En doe je dat graag voor een groot deel in je eigen tijd maar wil je ook interactief bezig zijn hiermee? Meld je dan aan voor een van onze Evidence Based Midwifery (EBM) modules:...
Post hbo echoscopie in de zwangerschap (PEZ)
Start datum: 12-10-2023
Plaats: Academie Verloskunde Maastricht
De opleiding die op 12 oktober 2023 start zit op dit moment vol. Je kunt je via de aanmeldbutton aanmelden voor de wachtlijst. Vanaf 12 oktober 2023 kun je je aanmelden voor de opleiding die in 2024 start.
Foetale bewaking voor verloskundigen
Plaats: Online cursus
Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen leert u hoe u het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren. Uiteraard volgens geldende afspraken en in nauwe samenwerking met tweede- of derdelijns zorgverleners.
Hechten van een episiotomie of ruptuur
Plaats: Op uw locatie
Cliëntvriendelijke hechttechnieken ontwikkelen zich steeds verder. Wilt u uw kennis over het hechten van laesies aan het baringskanaal actualiseren? Wilt u uw hechttechniek updaten? Dan is dit uw kans.
Post HBO: assessment en scholing voor herregistratie Wet BIG
Een registratie in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is na afstuderen maximaal vijf jaar geldig. Wilt u uzelf na die datum opnieuw registreren? Dan dient u aan te tonen dat u voldoende uren hebt gewerkt als verloskundige. Is...
Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV
Plaats: e-learning + op uw locatie
Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg - gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making (SDM) daadwerkelijk integreren in uw dagelijkse praktijk en zoekt u handvatten en inspiratie om een...
Echoscopie: aanmelden praktijktentamen
Je kunt je aanmelden voor het praktijktentamen deel 1 en/of deel 2 van de opleiding Post hbo Echoscopie in de zwangerschap (PEZ).Deze data gelden voor alle lopende studenten van de diverse opleidingsjaren
E-learning Anticonceptie 'advies op maat'
 In deze eLearning met als thema Anticonceptie ‘advies op maat’ frissen we de kennis over de hormonale cyclus op en nemen we de werking van orale anticonceptie onder de loep. Deze opzet stelt u in staat om een beredeneerd anticonceptie-advies...
E-learning Gezamenlijke Besluitvorming
Wilt u - in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg – meer weten over gezamenlijke besluitvorming (GB; synoniemen: samen beslissen, shared decision making) om een gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm te geven?
Inspiratiesessie VSV: gezamenlijke besluitvorming
Gezamenlijke besluitvorming (GB) implementeren start bij elke individuele zorgverlener maar een gelijktijdige, gezamenlijke aanpak met collega’s binnen je VSV biedt voordelen. Zwangere vrouwen ervaren eenduidigheid in bejegening en beleid....
Echoscopie: aanmelden herkansing theorietentamen
Je kunt je aanmelden voor een herkansing theorietentamen deel 1 en/of deel 2 van de opleiding Post hbo Echoscopie in de zwangerschap (PEZ). Deze data gelden voor alle lopende studenten van de diverse opleidingsjaren.
Intervisie: Empowerment voor praktijkopleiders van vio’s (MIO)
Je volledige potentie inzetten om zo het beste uit je zelf te kunnen halen. Wie wilt dat nou niet? Je wenst het je cliënten toe, collega’s, je partner, kinderen en vriend(innen), maar zeker ook jezelf als praktijkopleider en de vio die je...
Verkorte Basisopleiding Echoscopie in de Zwangerschap
Plaats: Academie Verloskunde Maastricht
Ben je op zoek naar een opleiding waarmee je kunt her-registreren in het BEN-kwaliteitsregister 1e trimester echoscopie en/of 2e/3e trimester echoscopie? Dan is onze verkorte Basisopleiding Echoscopie in de zwangerschap iets voor jou!