De AVM gaat verbouwen

2024 is het jaar dat de Academie Verloskunde Maastricht gaat verbouwen. De werkzaamheden starten op maandag 29 april en worden naar verwachting eind augustus afgerond.

Happy students en happy workers; dat is de doelstelling voor de verbouwing binnen de Academie Verloskunde in Maastricht die in 2024 werkelijkheid wordt. De academie mag meer studenten gaan opleiden (van maximaal 60 studenten naar maximaal 68 studenten) en hierdoor ontstond de behoefte aan meer onderwijsruimten. In het ontwerp voor de nieuwe omgeving is hier een creatieve oplossing gevonden door leer- en werkplekken te integreren, samenwerkruimtes te creëren die voor meerdere doeleinden te gebruiken zijn en aanland- en concentratieplekken in te voegen die zorgen voor veel contact tussen de student en de docenten/medewerkers.

De afgelopen maanden is er al veel voorbereidend werk geleverd. In maart is de definitieve aannemer bepaald en is de planning voor de verbouwing definitief geworden. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden starten op 29 april 2024. De verbouwing zal plaatsvinden in twee fasen: 1) de bovenverdieping (veelal de kantoren en vergaderruimten), 2) de benedenverdieping (receptie, onderwijsruimten). Fase 1 loopt van 29 april tot en met 28 juni. Fase 2 start op 1 juli en loopt door tot in de zomervakantie, tot en met 23 augustus. Naar verwachting wordt de verbouwing op 26 augustus opgeleverd, waardoor de studenten en medewerkers bij de start van het nieuwe studiejaar op 2 september gaan leren en werken in de nieuwe omgeving.

Tijdens de verbouwing is er minder fysieke bezetting van medewerkers en zal onderwijs waar nodig ook extern plaatsvinden. De academie en de medewerkers zijn wel gewoon per telefoon, mail en teams te bereiken (zie de contactgegevens op de website). Meer informatie over en alle ontwikkelingen rondom de verbouwing zullen worden gedeeld op de vaste kanalen van de AVM (website, Facebook, LinkedIn en Instagram).