Informatiefilm Optibirth

In Europa stijgt het aantal geboortes dat plaatsvindt via een keizersnede (CS). Daarnaast zijn er tussen Europese landen enorme verschillen, variërend van een CS-ratio van rond de 16% in Nederland en de Scandinavische landen, tot bijna 40% in Italië.

Het doel van het Europese Optibirth project was het optimaliseren van de geboortezorg en het zorgproces bij zwangerschap en geboorte door het vergroten van het aantal Vaginale Baringen Na Keizersnede (VBAC) in Europa. Hierbij werd gefocust op het cliëntgerichter maken van de zorg. Het deelproject waar het lectoraat aan meewerkte was gericht op het leveren van input voor de ontwikkeling van interventiecomponenten die getest zouden worden op (kosten) effectiviteit in Italië, Duitsland en Ierland. 

Dit project heeft onder andere geleid tot een informatiefilm over het project.