Afgeronde onderzoeken

OptiBirth
In Europa stijgt het aantal geboortes dat plaatsvindt via een keizersnede (CS). Daarnaast zijn er tussen Europese landen enorme verschillen, variërend van een CS-ratio van rond de 16% in Nederland en de Scandinavische landen, tot bijna 40% in Italië.
Samenwerken bevalt beter
Voor goede gezondheidsuitkomsten zijn richtlijnen en protocollen op zichzelf niet voldoende. Voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en (aanstaande) ouders is het belangrijk te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in de praktijk, waar in veel opzichten al goed samengewerkt.
In gesprek: gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg
Zwangeren geven aan dat zij zelf keuzes willen maken in de verloskundige zorg en dat zij de verantwoordelijk willen nemen voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun baby.
Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?
De plaats van de bevalling – thuis of in het ziekenhuis- speelt een belangrijke rol in hoe vrouwen hun bevalling ervaren. De keuze voor de plaats van bevallen wordt mede beïnvloed door voorkeuren, opvattingen en denkbeelden van vrouwen ten aanzien van de bevalling.
Wikken en wegen
Uit internationaal onderzoek blijkt dat obese vrouwen een hoger risico hebben op ongunstige uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Meer inzicht in de consequenties voor zwangere vrouwen met obesitas in de eerste lijn in Nederland is van belang om de zorg voor deze groep te optimaliseren.
1 2 3