Afgeronde onderzoeken

In gesprek: gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg
Zwangere vrouwen geven aan dat zij zelf keuzes willen maken in de verloskundige zorg en dat zij de verantwoordelijk willen nemen voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun baby.
Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?
Uit deze studie kwam naar voren dat er een duidelijk verschil is in aantal kunstverlossingen en keizersneden tussen gezonde zwangere vrouwen die hun bevalling bij de verloskundige starten en gezonde zwangere vrouwen die hun bevallingen bij de gynaecoloog starten. Een dergelijk onderzoek was echter nog niet prospectief uitgevoerd. Dit was aanleiding om deze multicenter prospectieve cohortstudie op te zetten.
Wikken en wegen
Internationaal is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat obese vrouwen een hoger risico hebben op allerlei perinatale complicaties. Het is echter onbekend wat dit betekent voor het risicoprofiel van een zwangere vrouw met overgewicht of obesitas die in de eerste lijn onder controle is. Ook is onduidelijk op welke manier de risicoselectie en de zorg voor deze groep zo optimaal mogelijk ingevuld kan worden. Hetzelfde geldt voor het effect van gewichtstoename tijdens de zwangerschap.
1 2 3