Academie Verloskunde Maastricht

Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Terug naar het overzicht

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging en roept ook ethische vragen op.

Begindatum: 1 maart 2016
Einddatum: 1 maart 2018

De nauwe verbondenheid tussen moeder en kind maakt het beslissingsproces in sommige gevallen zeer complex. Andere ethische kwesties die beslissingen kunnen beïnvloeden zijn: 1) machtsverschillen tussen vrouwen en verloskundigen, 2) respect voor de autonomie van vrouwen en 3) de noodzaak om vaak uiteenlopende waarden in het besluitvormingsproces te integreren. Verloskundigen ervaren deze dilemma's als een toenemende realiteit in de complexiteit van de moderne geboortezorg en worstelen met het vinden van de juiste aanpak.

Dit project is een fellowship, gefinancierd door de KNOV. Het omvat twee studies:

  1. Studie 1 verkent de ethische waarden van vrouwen, hun partners en verloskundigen. Vervolgens zal er een tool ontwikkeld worden die de integratie van waardes in het besluitvormingsproces van vrouwen moet bevorderen.
  2. Studie 2 onderzoekt – samen met ethici, vrouwen en verloskundigen – manieren om ethische dilemma’s rond gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg aan te pakken en leidt tot een set van aanbevelingen voor de praktijk.

Doel

Het doel van dit project is om duurzaam gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de verloskundige zorg te verbeteren, waarbij gezamenlijke besluitvorming wordt geplaatst in de bredere context van goede verloskundige zorg. Er is nog weinig onderzoek dat aandacht besteed aan de ethische aspecten van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg.

Relevantie

Gezamenlijke besluitvorming is een belangrijk element in het realiseren van cliënt gecentreerde zorg. Dit project levert praktische instrumenten en aanbevelingen om het ethisch gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg te bevorderen. Verder komen er een aantal wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften.