Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Terug naar het overzicht

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliƫntgecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging en roept ook ethische vragen op.

Looptijd: 1 maart 2016 - 28 februari 2018
Financiering: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Zuyd Hogeschool

Over het onderzoek

De nauwe verbondenheid tussen moeder en kind maakt het beslissingsproces in de geboortezorg soms zeer complex. Andere ethische kwesties die gezamenlijke beslissingsproces tussen de zorgverlener en de zwangere kunnen beïnvloeden zijn, o.a.: machtsverschillen tussen vrouwen en verloskundigen, respect voor de autonomie van vrouwen en de noodzaak om vaak uiteenlopende waarden in het besluitvormingsproces te integreren. Verloskundigen ervaren deze dilemma's als een toenemende realiteit in de complexiteit van de moderne geboortezorg en worstelen met het vinden van de juiste aanpak.

Opbrengst & Impact

In dit kwalitatieve onderzoek verkenden we de waarden van vrouwen, hun partners en van verloskundigen die een rol spelen bij beslissingen in de geboortezorg. Via interviews kregen wij nader inzicht in wat voor hen belangrijk is in het proces van gezamenlijke besluitvorming, hoe zij daarmee omgaan en hoe gezamenlijke besluitvorming kan worden verbeterd door waarden te integreren in het gesprek over beslissingen tijdens de zorg.

Publicaties

  • Nieuwenhuijze M. Doing good: Ethics of decision-making in midwifery care (chapter 4). In: Jefford E, Jomeen J (eds). Decision-making in Midwifery. London: Routledge, 2019.
  • Nieuwenhuijze M. Woman-centred care and shared decision-making in midwifery care (chapter 9) In: Jefford E, Jomeen J (eds). Decision-making in Midwifery. London: Routledge, 2019.
  • Van den Bergh L, Nieuwenhuijze M. TEAM TALK Wat stimuleert en belemmert verloskundigen bij shared decision-making? Tijdschrift voor Verloskundigen 2019;1:16-20.