Academie Verloskunde Maastricht

Het effect van het twin2twin programma op de empowerment van veloskundigen in Sierra Leone, Marokko en Nederland

Terug naar het overzicht

Twinning tussen organisaties in de gezondheidszorg zoals organisaties van verloskundigen komt wereldwijd regelmatig voor en wordt door de International Confederation of Midwives (ICM) aangemoedigd.

Begindatum: 1 december 2014
Einddatum: 1 december 2018

De aanname is dat twinning deze organisaties en de deelnemers versterkt in het geven van respectvolle en veilige (geboorte)zorg.  Echter er is weinig evidence voor deze aanname, de definitie van twinning is vaag en onderzoek schaars.  Onderzoek naar het effect van twinning kan inzicht geven in hoe, waarom en wanneer deze methode succesvol toegepast kan worden. 

Doel

Het doel van het onderzoek is om twinning in de gezondheidszorg verder te exploreren. Verder worden de uitkomsten en effecten van twinning in de verloskundige zorg in Marokko, Sierra Leone en Nederland onderzocht en worden succesfactoren voor twinning in de verloskundige zorg in kaart gebracht.

Relevantie

Dit onderzoek draagt bij aan het in kaart brengen van innovatieve projecten met betrekking tot samenwerking ter versterking van de geboortezorg wereldwijd. Het project zal leiden tot een twin2twin app voor gebruik door verloskundigen wereldwijd. De resultaten van het project worden verwerkt in internationale publicaties en een proefschrift.