ZANGG: Zorg Afstemmen op Gezondheidsvaardigheden in de Geboortezorg

Terug naar het overzicht

Hoe kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden mensen met lage gezondheidsvaardigheden beter signaleren, zodat zij hun zorg hierop kunnen afstemmen en ouders beter kunnen begeleiden?

Looptijd: 1 januari 2022 - 1 januari 2024
Financiering: Zuyd Hogeschool, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Over het onderzoek

In een voorstudie is de CHAT-Geboortezorg gesprekstool ontwikkeld, dit is een instrument om de gezondheidsvaardigheden van ouders te herkennen en te bespreken.

De ZANGG-studie loopt van 2022 t/m 2024 en verloopt in vier fasen:

  1. Het verspreiden en evalueren van de CHAT-geboortezorg gesprekstool.
  2. Werkwijzen voor het afstemmen van de zorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden worden ontwikkeld op drie domeinen: betere ondersteunende relatie met zorgverlener, betere ondersteunende persoonlijke relaties, betere toegang tot gezondheidsinformatie en begrip daarvan.
  3. Testen, evalueren en optimaliseren van de ontwikkelde werkwijzen.
  4. Duurzame doorwerking en disseminatie van project- en onderzoeksresultaten in de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Met extra aandacht voor verbinding met jeugdgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde om continuïteit van zorg na de perinatale periode te bevorderen.

Nieuws

Publicaties