Toerusten van verloskundigen-in-opleiding voor het bewaken en bevorderen van de fysiologische geboorte

Terug naar het overzicht

Onderzoek naar een onderwijsprogramma voor verloskundigen-in-opleiding

De Nederlandse verloskunde staat bekend als een zorgmodel met een fysiologische benadering van zwangerschap en geboorte. Het wordt gekenmerkt door weinig interventies en internationaal vaak als voorbeeld gebruikt. Het Nederlandse zorgsysteem is echter aan het veranderen, waarbij meer bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden en er vaker ingegrepen wordt.

Looptijd: 1 september 2015 - 31 augustus 2019
Financiering: Zuyd Hogeschool

Over het onderzoek

De Nederlandse geboortezorg verandert, waarbij bevallingen steeds vaker in het ziekenhuis plaats vinden. Uit de omliggende landen weten we dat dit vaak samen gaat met een toename van interventies. Dit maakt het nodig dat verloskundigen nieuwe en/of andere vaardigheden ontwikkelen om ervoor te zorgen dat vrouwen - ongeacht de setting waarin ze bevallen - optimale, evidence-based zorg ontvangen waarin de fysiologische geboorte bewaakt en bevorderd wordt. Zorg waarin zij, haar baby en haar gezin centraal staan.

Opbrengst & Impact

Dit promotieproject ontwikkelde een onderwijsprogramma ESSENTIAL gericht op het ondersteunen van verloskundigen-in-opleiding om competenties te ontwikkelen voor het bewaken en bevorderen van de fysiologische geboorte in de verschillende geboortesettings.

We voerden een stapsgewijs onderzoek uit, bestaande uit 5 deelprojecten met verschillende onderzoeksmethoden, die bijdroegen aan het ontwerpen en implementeren van een onderwijsprogramma dat de (eigen-)effectiviteit van studenten voor het bevorderen van evidence-based fysiologische geboorte vergrootte. Het programma omvat een inspiratiesessie, een communicatietraining en intervisiebijeenkomsten waarbij gebruikgemaakt wordt van de Optimality Index-NL.

Het onderwijsprogramma bleek een positief effect te hebben en werd door de studenten zeer gewaardeerd. Het vormt nu een onderdeel van het reguliere curriculum.

Publicaties

Nieuws

  • 08 mei 2020: succesvolle verdediging proefschrift door Suzanne Thompson