Academie Verloskunde Maastricht

Een onderwijsprogramma ter ondersteuning van de ontwikkeling tot competente en zelfverzekerde professionals van de fysiologische geboortezorg

Terug naar het overzicht

Het verloskundig zorgmodel is een effectief model vergeleken met andere modellen van zorg. Dit blijkt uit vergelijkbare of betere perinatale uitkomsten die worden bereikt met minder medische interventies vergeleken met de traditionele medische zorgmodellen.

Start datum: 2015
Eind datum: 2020

Aangezien de Nederlandse verloskundige zorg in verandering is en er een verschuiving is te zien van thuisbevallingen naar ziekenhuisbevallingen is het noodzakelijk dat verloskundigen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden moeten bijdragen aan het leveren van evidence-based, cliëntgecentreerde en efficiënte zorg aan vrouwen en hun kinderen, ongeacht de setting. Gedurende dit onderzoek vinden er 5 projecten plaats waarin verschillende onderzoeksmethoden worden gebruikt:

  1. Kwalitatief onderzoek naar de attitude van Nederlandse verloskundigen in het promoten van fysiologische geboortezorg.
  2. Validatie van de Optimality Index in de Nederlandse setting. 
  3. Kwalitatief onderzoek onder verloskundigen in opleiding naar hun behoefte om een zelfverzekerde, competente beroepsbeoefenaar in fysiologische geboortezorg te worden.
  4. De ontwikkeling van een onderwijsprogramma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties ten behoeve van de fysiologische geboortezorg.
  5. Evaluatie van het effect van een onderwijsprogramma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties ten behoeve van de fysiologische geboortezorg.

Doel

Onderzoeken in hoeverre een onderwijsprogramma, gebaseerd op de Optimality Index, de attitude en eigen effectiviteit van studenten bevordert in het promoten van fysiologische geboortezorg in verschillende settings

Relevantie

Dit promotietraject heeft als doel het ontwikkelen van een onderwijsprogramma dat verloskundigen (in opleiding) ondersteunt in de dagelijkse zorg (eerste- en tweedelijns) in de ontwikkeling van competenties in het ondersteunen en promoten van fysiologische geboortezorg. De uitkomsten van het project hebben betrekking op:
- Het creëren van verloskundigen die competent en zelfverzekerd zijn in het gebruik van strategieën en interventies die vrouwen ondersteunen tijdens een fysioligische bevalling, ongeacht de plaats van bevalling.
- Verkrijgen van kennis die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van toekomstige onderwijsstrategieën met betrekking tot fysiologische geboortezorg.
- Een bijdrage leveren aan de verdere onderbouwing en ontwikkeling van evidence-based verloskundig onderwijs op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.