Afgeronde onderzoeken

De opkomst van de caseload verloskundige in Nederland in de 21e eeuw
De ‘caseload verloskundige’ is in Nederland in opkomst. Een vorm van continue zorg waarbij de verloskundige gedurende de gehele zorgperiode één-op-één begeleiding biedt aan een kleine groep vrouwen.
Gewoon gezond zwanger: gezonde gewichtstoename
Verloskundigen gaven aan dat ze hiaten ervaarden in hun deskundigheid om zwangere vrouwen goed te begeleiden en voor te lichten rondom gezonde gewichtstoename. Ze hadden behoefte aan concrete voorlichtingsprogramma’s.
Stem en Ervaringen van Moeders (StEM)
Respectvolle, eigentijdse en betrouwbare zorg rond zwangerschap en geboorte waarin de zwangere vrouw centraal staat: om hier invulling aan te geven is het van belang om te luisteren naar (aanstaande) moeders en inzicht te krijgen in hun verwachtingen, behoeften en ervaringen.
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering
Cliënten en zorgprofessionals in de geboortezorg hebben behoefte aan handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse praktijk goed toe te kunnen passen.
Gewoon gezond zwanger: preventie van maternale distress
Relatief veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap psychische en emotionele klachten, ook wel maternale distress genoemd. Verloskundigen zijn de aangewezen zorgverleners in de geboortezorg om dit te signaleren en vrouwen te begeleiden naar de juiste hulp, maar zij ervaren tekortkomingen in hun deskundigheid om zwangere vrouwen te ondersteunen.