Afgeronde onderzoeken

Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering
Volgens eerder onderzoek hebben cliënten en zorgverleners in de geboortezorg behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse praktijk toe te passen.
Gewoon gezond zwanger: WazzupMama!
Preventie van maternale distress verbetert het emotioneel welzijn van (zwangere) vrouwen en hun (ongeboren) kind op korte en langere termijn.
Samen interprofessioneel opleiden mogelijk maken: van oriëntatie naar co-creatie
In de verloskunde streven we er naar om de cliënt centraal te stellen. Dit vraagt dat zorgverleners in de geboortezorg intensief samenwerken met andere professionals in de keten. De beroepsorganisaties van verloskundigen en gynaecologen beschrijven in hun visies het belang van een verregaande samenwerking tussen beide beroepsgroepen.
OptiBirth
In Europa stijgt het aantal geboortes dat plaatsvindt via een keizersnede (CS). Daarnaast zijn er tussen Europese landen enorme verschillen, variërend van een CS-ratio van rond de 16% in Nederland en de Scandinavische landen, tot bijna 40% in Italië.
Samenwerken bevalt beter
Voor goede gezondheidsuitkomsten zijn richtlijnen en protocollen op zichzelf niet voldoende. Voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en (aanstaande) ouders is het belangrijk te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in de praktijk, waar in veel opzichten al goed samengewerkt.