VeCaS: een bron van data over fysiologische verloskunde

Terug naar het overzicht

Binnen de verloskunde is behoefte aan het vergroten van kennis over de fysiologie. Het Verloskundige Casusregistratie Systeem (VeCaS) biedt een unieke mogelijkheid om het verloop van de fysiologische zwangerschap, baring en kraambed te beschrijven en te analyseren.

Looptijd: Oktober 2011 (doorlopend)
Financiering: Zuyd Hogeschool Nationaal Regieorgaan, Praktijkgericht Onderzoek SIA

Over het onderzoek

Zorgprofessionals in de geboortezorg maken afspraken over zorg en leggen deze vast in richtlijnen, protocollen en zorgpaden. De wetenschappelijke onderbouwing vanuit onderzoek gericht op het fysiologische domein van de verloskunde is beperkt: veel afspraken zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek genereerd uit gemengde- of hoogrisico populaties. Het gebruik van deze evidence kan leiden tot een overschatting van risico’s. Het is dus van belang dat we meer inzicht krijgen in het fysiologisch verloop van zwangerschap en geboorte. 

Verloskundigen uit meer dan 40 VeCaS-praktijken vragen vrouwen om informed consent voor het geanonimiseerd gebruik van hun cliëntendossiers voor wetenschappelijk onderzoek. Uit deze VeCaS-praktijken wordt sinds 2012 een continue datastroom uit dossiers naar een VeCaS-databank verwezenlijkt. Een extractie in augustus 2020 leverde een databestand op van al ruim 62.000 casus. Hiermee vormt VeCaS een bron van data voor vele onderzoeksvragen/projecten.

Een voorbeeld van een project met VeCaS-data is het ontwikkelen voor de á terme periode van geboortegewicht percentielen gestratificeerd naar maternale lengte (project is ongoing). Een ander voorbeeld is het gebruik van VeCaS-data over de fysiologie in enkele KNOV factsheets.

Publicaties