VeCaS: Optimalisering eerstelijns verloskunde

Terug naar het overzicht

De weg naar Practice-Based Evidence met VeCaS

Verloskundigen, gynaecologen en andere professionals maken afspraken over de zorg voor zwangere vrouwen die worden vastgelegd in richtlijnen, protocollen en zorgpaden. Deze afspraken zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, nu nog veelal met data gegenereerd uit hoog / gemengd laag-hoog risicopopulaties. Het gebruik van deze evidence kan leiden tot overschatting van risico’s.

Begindatum: oktober 2011

Data om meer inzicht te krijgen in het verloop en de uitkomsten van gezonde zwangere vrouwen zijn in principe beschikbaar. Eerstelijns verloskundigen verzamelen gegevens over zwangerschap, bevalling en kraambed van iedere vrouw in een digitaal dossier. Om voor zwangeren passende afspraken te maken is het nodig practice-based evidence te gebruiken. Dat wil zeggen gegevens uit de dagelijkse praktijk systematisch te verzamelen en te interpreteren om in te zetten bij het formuleren van passende zorg.

Doel

Met het VeCaS-project (Verloskundig Casusregistratie Systeem), dat geleid wordt door het Lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht, wordt gewerkt aan het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen. Verloskundigen uit VeCaS-praktijken vragen vrouwen om informed consent voor het geanonimiseerd gebruik van hun patiëntendossiers voor wetenschappelijk onderzoek. Uit deze VeCaS-praktijken wordt een continue datastroom uit patiëntendossiers naar een VeCaS-databank verwezenlijkt. Een extractie in augustus 2016 leverde een databestand op van al ruim 25.000 casus. Voor het registreren is een consensushandleiding ontwikkeld en deze wordt gebruikt door VeCaS-praktijken ter bevordering van de validiteit van data.

Relevantie

Momenteel registreren verloskundigen in de eerstelijn gegevens in een digitaal cliëntendossier. Een groot deel van de gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: de werksituatie van zwangere vrouwen en hun partner, opleiding, verloop zwangerschapsconsulten met bloeddruk, gewicht, urineonderzoek, ligging en groei foetus, contactmomenten tijdens de baring, gegevens over aantal weeën, verloop van de ontsluiting, verloop voeding in het kraambed, herstel kraamvrouw (fysiek en psychisch). Juist deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd.