Wikken en wegen

Terug naar het overzicht

Uit internationaal onderzoek blijkt dat obese vrouwen een hoger risico hebben op ongunstige uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Meer inzicht in de consequenties voor zwangere vrouwen met obesitas in de eerste lijn in Nederland is van belang om de zorg voor deze groep te optimaliseren.

Looptijd: 1 januari 2008 - 31 mei 2017
Financiering: Academie Verloskunde Maastricht, Zuyd Hogeschool

Over het onderzoek

Het is onbekend wat overgewicht en obesitas voor effect hebben op het risicoprofiel van een zwangere vrouw met overgewicht in de eerste lijn. Ook is onduidelijk op welke manier de risicoselectie en de zorg voor deze groep zoveel mogelijk ingevuld kan worden. Hetzelfde geldt voor het effect van gewichtstoename in de zwangerschap.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we onderzoek gedaan bij zwangere vrouwen die na de intake in aanmerking kwamen voor eerstelijns zorg door verloskundigen. Drie deelonderzoeken zijn gebaseerd op secundaire data-analyses van een dataset afkomstig van de Kempenstudie. De Kempenstudie is een prospectieve cohortstudie in een eerstelijns populatie zwangere vrouwen. Eén onderzoek is gebaseerd op data afkomstig uit het Verloskundig Casusregistratie Systeem, VeCaS. Tot slot hebben we kwalitatief onderzoek gedaan bij eerstelijns verloskundigen.

Opbrengst & Impact

Omdat verloskundig beleid rondom obesitas en gewichtstoename ten tijde van het onderzoeksproject zeer actuele onderwerpen waren, is de opgedane kennis actief gedissemineerd in regionale, nationale en internationale presentaties en in nationale en internationale publicaties. De opgedane kennis is verwerkt in een KNOV factsheet (zie linken met andere projecten) dat beleid door verloskundigen ondersteunt. Daemers vertegenwoordigt de KNOV in een multidisciplinaire werkgroep ten behoeve van de FMS- richtlijn obesitas (beoogde publicatie voorjaar 2022).

Publicaties