In gesprek: gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Terug naar het overzicht

Zwangeren geven aan dat zij zelf keuzes willen maken in de verloskundige zorg en dat zij de verantwoordelijk willen nemen voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun baby.

Looptijd: 1 december 2008 – 31 december 2013
Financiering: Zuyd Hogeschool

Over het onderzoek

Een kind baren is een ingrijpende gebeurtenis die invloed heeft op de fysieke en emotionele gezondheid van de vrouw. Deze heeft niet alleen baat bij een medisch veilige bevalling maar ook bij een positieve bevallingservaring; beide zijn van belang voor een goede start van gezond ouderschap. Wanneer de zwangere een gevoel van controle heeft tijdens zwangerschap en bevalling draagt dat bij aan een positieve bevallingservaring. Dat gevoel van controle wordt versterkt als de zwangere weet wat er gaat gebeuren, keuzes kan maken en kan participeren in de beslissingen die worden genomen. Zwangeren hebben daarvoor behoeften aan proactieve ondersteuning van hun zorgverlener.

Opbrengst & Impact

Met dit onderzoek wilden wij inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de zwangere wat betreft het participeren in het nemen van beslissingen binnen de verloskundige zorg en vervolgens deze inzichten op een dusdanige manier te vertalen dat zorgverleners deze kunnen gebruiken bij gezamenlijke besluitvorming in de dynamische context van zwangerschap en bevalling.

Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek is onderzocht hoe zorgverleners invulling kunnen geven aan een grotere betrokkenheid van zwangeren bij keuzes en beslissingen. Belangrijk is dat zwangeren ruimte krijgen om hun behoeften in te brengen bij beslissingen en dat zorgverleners luisteren en meewerken om de gewenste keuze te bereiken. Dit vereist een respectvolle benadering en eerlijke informatie. Om tijdens de bevalling gezamenlijke besluitvorming mogelijk te maken vraagt specifieke voorbereiding. Het is nodig om de mogelijkheid dat er onverwachts een beslissing genomen moet worden al tijdens de zwangerschap te bespreken. Na de bevalling worden deze beslissingen opnieuw besproken, zodat de zwangere begrijpt wat er is gebeurd.

Publicaties

Nieuws

  • 20 mei 2014: succesvolle verdediging proefschrift door Marianne Nieuwenhuijze.