In gesprek: gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Terug naar het overzicht

Zwangere vrouwen geven aan dat zij zelf keuzes willen maken in de verloskundige zorg en dat zij de verantwoordelijk willen nemen voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun baby.

Begindatum: december 2008
Einddatum: december 2013

Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek is onderzocht hoe zorgverleners invulling kunnen geven aan een grotere betrokkenheid van zwangere vrouwen bij keuzes en beslissingen.

Vrouwen hebben behoeften aan proactieve ondersteuning van hun zorgverlener. Hieraan kan inhoud gegeven worden door in te zetten op ‘gezamenlijke besluitvorming’. Belangrijk is dat vrouwen de ruimte krijgen om hun behoeften in te brengen bij beslissingen en dat zorgverleners luisteren en meewerken om de gewenste keuze te bereiken. Dit vereist een respectvolle benadering en eerlijke informatie. Om tijdens de bevalling gezamenlijke besluitvorming mogelijk te maken vraagt specifieke voorbereiding. Het is nodig om de mogelijkheid dat er onverwachts een beslissing genomen moet worden al tijdens de zwangerschap te bespreken. Na de bevalling worden deze beslissingen opnieuw besproken, zodat de vrouw begrijpt wat er is gebeurd.

Doel

Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de vrouw wat betreft het participeren in het nemen van beslissingen binnen de verloskundige zorg en vervolgens deze inzichten op een dusdanige manier te vertalen dat zorgverleners deze kunnen gebruiken bij gezamenlijke besluitvorming in de dynamische context van zwangerschap en bevalling.

Relevantie

Een kind baren is een ingrijpende gebeurtenis die invloed heeft op de fysieke en emotionele gezondheid van de vrouw. Deze heeft niet alleen baat bij een medisch veilige bevalling maar ook bij een positieve bevallingservaring; beide zijn van belang voor een goede start van gezond ouderschap. Wanneer de vrouw een gevoel van controle heeft tijdens de bevalling draagt dat bij aan een positieve bevallingservaring. Dat gevoel van controle wordt versterkt als de vrouw weet wat er gaat gebeuren, als zij keuzes kan maken en als zij kan participeren in de beslissingen die worden genomen.
Het onderzoek heeft geleid tot een proefschrift: “On speaking terms: shared decsion-making in maternity care”. Daarnaast zijn een onderwijsprogramma ontwikkeld en vindt vervolg onderzoek plaats.