Samen voor Gezondheid II

Terug naar het overzicht

Stapeling van medische én niet-medische risico’s veroorzaken verschillen in perinatale uitkomsten. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op de gezondheid en welzijn van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Dat vraagt naar meer samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein voor vrouwen die naast medische ook psychosociale zorg nodig hebben: sociale verloskunde.

Looptijd: 2022-2026
Financiering: ZonMW

In het project Samen voor Gezondheid (SVG) zijn in Groningen en Zuid-Limburg veelbelovende aanpakken ontwikkeld en geëvalueerd om zorg voor vrouwen in kwetsbare situaties te verbeteren. Echter, effectieve disseminatie en duurzame implementatie is een volgende uitdaging.

Het doel van de Samen voor Gezondheid II studie is 1) te komen tot duurzame implementatie van de twee geoptimaliseerde SVG-aanpakken en tot aanbevelingen voor landelijke uitrol en 2) het vergelijken van de impact van de geoptimaliseerde SVG-aanpakken in beide regio's op het welbevinden en de zelfregie van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind en op de perinatale maternale en kinduitkomsten.

Over het onderzoek

Om deze doelstellingen te bereiken, voeren we in de regio's Groningen en Zuid-Limburg een mixed  methods-onderzoek uit onder vrouwen in kwetsbare situaties en professionals in geboortezorg en sociale domein. Het onderzoeksproject bestaat uit 4 delen:
In deel 1 ontwikkelen we duurzame implementatiestrategieën op basis van de resultaten uit het SVG project met behulp van de A-EBCD techniek. Vervolgens zullen deze strategieën worden toegepast in Groningen en Zuid-Limburg.
In deel 2 monitoren we de effectiviteit van de implementatiestrategieën op de uitvoering van de aanpakken (procesevaluatie). We voeren een multiple-case studie uit met een steekproef van zwangere vrouwen en een survey-onderzoek onder alle betrokken professionals.
In deel 3 monitoren we de impact van de aanpakken op de perinatale maternale en kinduitkomsten. Daarom voeren we een prospectieve cohortstudie uit onder vrouwen met behulp van medische dossiers en onderzoeken we de gepercipieerde waarden van de aanpakken voor betrokken professionals en vrouwen met behulp van de Most Significant Change techniek. 
In deel 4 zullen we de resultaten synthetiseren en plaatsen in een bredere context van de sociale verloskunde en zullen we aanbevelingen doen voor de aanpakken en hoe deze duurzaam te implementeren.

Samen voor Gezondheid II is de werktitel van het ZonMW project SMOOTH: Social Maternity Care: a cOmbined medical and psychOsocial approach for a healTHy start of life. Omdat dit onderzoeksproject een vervolg is op Samen voor Gezondheid, hebben we besloten om de werktitel Samen voor Gezondheid te handhaven.