Samen Beslissen met (aanstaande) ouders afgestemd op gezondheidsvaardigheden

Terug naar het overzicht

Gezamenlijke implementatie in eerste- en tweedelijn

In dit project worden ontwikkelde producten uit de voorgaande projecten gezamenlijke besluitvorming (2016-2018) en gezondheidsvaardigheden (2022-2024), samen met producten van het Amsterdam UMC, samengevoegd tot een interventiepakket. Dit interventiepakket wordt geïmplementeerd en geëvalueerd in acht verloskundig samenwerkings- verbanden. Op deze manier geven we samen met het Amsterdam UMC, alle zorgverleners, (aanstaande) ouders en projectpartners een landelijke impuls aan gepersonaliseerd Samen Beslissen in de geboortezorg.

Looptijd: 2023 - 2025
Financiering: Zorginstituut Nederland: subsidieregeling “Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen” Jaargang 2023**

Interventiepakket voor zorgverleners en cliënten

Het interventiepakket bestaat uit een e-learning, on-site training en instrumenten om inzicht te krijgen in en zorg af te stemmen op gezondheidsvaardigheden. De e-learning en on-site training richten zich op gepersonaliseerd Samen Beslissen, wat inhoud dat het proces van gezamenlijke besluitvorming is toegespitst op de gezondheidsvaardigheden van de (aanstaande) ouder(s).

Acht verloskundig samenwerkingsverbanden implementeren het interventiepakket, waarna gynaecologen, (klinisch) verloskundigen en (aanstaande) ouders deze implementatie evalueren. Op basis van geleerde lessen in de praktijk wordt het interventiepakket doorontwikkeld en implementatiestrategieën aangepast zodat het verder geïmplementeerd kan worden in de geboortezorg.

Landelijke samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen acht verloskundig samenwerkingsverbanden, Patiëntenfederatie Nederland, PHAROS, Federatie van VSV’s, College Perinatale Zorg, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, CZ, Zilveren Kruis, Sterk uit Armoede, Burgerkracht Limburg, diverse inhoudelijke experts, het Amsterdam UMC en de Academie Verloskunde Maastricht.

Verwachte opbrengsten

  • Een interventiepakket gepersonaliseerd Samen Beslissen voor de geboortezorg
  • Een handleiding met daarin beschreven de stappen die gezet moeten worden voor implementatie van gepersonaliseerd Samen Beslissen in de geboortezorg
  • Een rapport en bijbehorende factsheet met aanbevelingen voor landelijke implementatie van gepersonaliseerd Samen Beslissen in de geboortezorg

Hiermee streven we een actieve deelname van (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden in Samen Beslissen na.

Publicaties

Voorgaande projecten:

Nieuws

**"Samen Beslissen met (aanstaande) ouders afgestemd op gezondheidsvaardigheden is een project van Academie Verloskunde Maastricht . In dit project staat het leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS”.