Lopende onderzoeken

Stem en Ervaringen van Moeders (StEM)
Er is een groeiende druk dat de geboortezorg in Nederland moet bewegen in de richting van integrale zorg waarin de vrouw centraal staat.
VeCaS: Optimalisering eerstelijns verloskunde
Verloskundigen, gynaecologen en andere professionals maken afspraken over de zorg voor zwangere vrouwen die worden vastgelegd in richtlijnen, protocollen en zorgpaden. Deze afspraken zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, nu nog veelal met data gegenereerd uit hoog / gemengd laag-hoog risicopopulaties. Het gebruik van deze evidence kan leiden tot overschatting van risico’s.
1 2