Lopende onderzoeken

Interactieve video's-op-maat ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening
De ontwikkeling van interactieve digitale informatie ter ondersteuning van de keuzes bij prenatale screening voor counselors, kwetsbare zwangere vrouwen en hun partners.
VALID study: practice VAriation in Labour InDuction
Het percentage inleidingen van de baring verschilt sterk tussen VSV’s. Het is onbekend welke factoren bijdragen aan het ontstaan van deze praktijkvariatie en in welke mate deze variatie ongewenst is.
Samen voor Gezondheid: positieve start voor aanstaande moeders en kinderen
Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op de zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind. Dit effect lijkt zwaarder te wegen bij Nederlandse vrouwen zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en Zuid-Limburg is vaker sprake van deze combinatie: zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond en armoede.
VeCaS: een bron van data over fysiologische verloskunde
Binnen de verloskunde is behoefte aan het vergroten van kennis over de fysiologie. Het Verloskundige Casusregistratie Systeem (VeCaS) biedt een unieke mogelijkheid om het verloop van de fysiologische zwangerschap, baring en kraambed te beschrijven en te analyseren.
1 2