Academie Verloskunde Maastricht

Samen met de partner! De ontwikkeling en validatie van een nieuw meetinstrument voor de beoordeling van een gedeelde beslissing bij prenatale screening

Terug naar het overzicht

Begindatum: 1 juni 2020
Einddatum: 31 mei 2024

Trefwoord

prenatale screening, besluitvorming, keuzehulp

Bij de prenatale screening, zoals de NIPT of 20 weken echo, willen veel aanstaande ouders samen een keuze maken. Het is nu onduidelijk hoe dit gedeelde keuzeproces verloopt en welke impact dit heeft op het uiteindelijke besluit en de beslissers. We onderzoeken welke factoren belangrijk zijn voor de gedeelde besluitvorming bij prenatale screening. We vragen zwangere vrouwen, hun beslissingspartners en zorgverleners naar hun ervaringen. Die informatie wordt gecombineerd in een vragenlijst over gedeelde besluitvorming. Daarna testen we de kwaliteit (validiteit) van de vragenlijst. Dit project geeft inzicht in het proces en de gevolgen van gedeelde besluitvorming, dat kan aanknopingspunten opleveren om gedeelde keuzeprocessen te verbeteren.

Doel

Ontwikkelen van een gevalideerde vragenlijst om de mate van gedeelde besluitvorming te meten tussen een zwangere vrouw en haar partner bij prenatale screening.