Samen met de partner: de PRIME-studie

Terug naar het overzicht

De ontwikkeling van een gevalideerd vragenlijst om de mate van gedeelde besluitvorming te meten tussen een zwangere vrouw en haar partner bij prenatale screening.

Looptijd: 1 juni 2020 - 31 mei 2024
Financiering: ZonMW

Over het onderzoek

Bij de prenatale screening, zoals de NIPT of 20 weken echo, willen veel aanstaande ouders samen met iemand uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld hun partner, een keuze maken. Het is nu onduidelijk hoe dit gedeelde keuzeproces verloopt en welke impact dit heeft op het uiteindelijke besluit en de beslissers.

Het doel is het ontwikkelen van een gevalideerd meetinstrument om de mate van gedeelde besluitvorming te meten tussen een zwangere vrouw en haar partner bij prenatale screening.

We onderzoeken welke factoren belangrijk zijn voor de gedeelde besluitvorming bij prenatale screening. We vragen zwangere vrouwen, hun beslissingspartners en zorgverleners naar hun ervaringen. Die informatie wordt gecombineerd in een vragenlijst over gedeelde besluitvorming. Daarna testen we de kwaliteit (validiteit) van de vragenlijst. Dit project geeft inzicht in het proces en de gevolgen van gedeelde besluitvorming, dat kan aanknopingspunten opleveren om gedeelde keuzeprocessen te verbeteren.