Ervaringen van cliënten en professionals met integrale geboortezorg in Nederland

Terug naar het overzicht

In 2016 is in Nederland de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vastgesteld met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. De implementatie van de ZIG ligt bij de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s).

Looptijd: 2020 - 2025
Financiering: -

Uit evaluaties (CPZ, 2021; Van Zijp et al., 2021) komt naar voren dat de implementatie van de ZIG divers is en op een aantal vlakken moeilijk uitvoerbaar. In ons onderzoek zoomen wij verder in op een aantal key-elementen uit de ZIG om de verdere implementatie te kunnen bevorderen. Wij richten ons hierbij op het formuleren van een definitie van integrale geboortezorg, het in kaart brengen van cliëntervaringen met een aantal van de key-elementen uit de ZIG en het in kaart brengen van de ervaringen van zorgprofessionals met het implementeren van kwaliteitsbeleid.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  1. Middels het doen van een concept-analyse definiëren we het concept integrale geboortezorg om dit beter te kunnen begrijpen.

  2. De data die wij verzameld hebben in de StEM studie geven ons inzicht in hoe cliënten bepaalde elementen uit de ZIG ervaren (coördinerend zorgverlener, geboortezorgplan, continuïteit van zorg, etc) en in welke mate deze geassocieerd zijn met kwaliteit van zorg.

  3. Geboortezorgprofessionals geven ons inzicht in hoe zij kwaliteitsindicatoren en cliëntervaringen implementeren in hun VSV om daarmee de zorg te kunnen verbeteren.

Publicaties