OptiBirth

Terug naar het overzicht

Het bevorderen van vaginale baring na een keizersnede in Europa

In Europa stijgt het aantal geboortes dat plaatsvindt via een keizersnede (CS). Daarnaast zijn er tussen Europese landen enorme verschillen, variërend van een CS-ratio van rond de 16% in Nederland en de Scandinavische landen, tot bijna 40% in Italië.

Looptijd: september 2012 - september 2016
Financiering: subsidie van het European Union’s Seventh Programme (FP7/2007-2013) no. 305208.

Over het onderzoek

Eén van de oorzaken van deze verschillen is dat in veel landen een geplande keizersnede na een eerdere baring via CS, tot de standaard zorg behoort. Dit terwijl we weten dat VBAC en veilige optie is voor heel veel vrouwen. Om een interventiepakket te ontwikkelen voor Europese landen met lage VBAC-cijfers, werden er twee literatuurstudies uitgevoerd naar effectieve interventies voor het bevorderen van VBAC. Ook werd er gekeken naar de landen waar het ‘beter’ ging. Hiervoor werden 115 zorgverleners en 71 vrouwen geïnterviewd afkomstig uit Nederland, Zweden en Finland. 

Het doel van het Europese Optibirth project was het optimaliseren van de geboortezorg en het zorgproces bij zwangerschap en geboorte door het vergroten van het aantal Vaginale Baringen Na Keizersnede (VBAC) in Europa. Hierbij werd gefocust op het cliëntgerichter maken van de zorg. Het deelproject waar het lectoraat aan meewerkte was gericht op het leveren van input voor de ontwikkeling van interventiecomponenten die getest zouden worden op (kosten) effectiviteit in Italië, Duitsland en Ierland.

Opbrengst & Impact

De resultaten van de deelonderzoeken hebben inzicht gegeven in effectieve interventies ter bevordering van VBAC en bevorderende en belemmerende factoren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van vijf interventiecomponenten gericht op zowel cliënten als zorgverleners:

  • Informatiebijeenkomsten voor cliënten, waarin ingezet werd op het verhogen van hun motivatie;
  • Communities of Practice, waarin cliënten en zorgverleners werden samengebracht
  • Online informatiebronnen en apps voor cliënten en zorgverleners
  • Informatiebijeenkomsten voor alle zorgverleners
  • Verloskundigen en gynaecologen werden ingezet als opinieleider om VBAC te promoten binnen hun instelling.

Publicaties