Academie Verloskunde Maastricht

Samen interprofessioneel opleiden mogelijk maken: van oriëntatie naar co-creatie

Terug naar het overzicht

In de verloskunde streven we er naar om de cliënt centraal te stellen. Dit vraagt dat zorgverleners in de geboortezorg intensief samenwerken met andere professionals in de keten. De beroepsorganisaties van verloskundigen en gynaecologen beschrijven in hun visies het belang van een verregaande samenwerking tussen beide beroepsgroepen.

Begindatum: 1 september 2013
Einddatum: 31 december 2015

Echter, deze samenwerking is momenteel suboptimaal en de kwaliteit van de samenwerking tussen beroepsgroepen varieert erg per regio. De opleiders en beroepsorganisaties denken een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de samenwerking binnen de geboortezorg. Zij hebben daarom in een gezamenlijke verklaring interprofessioneel opleiden tot speerpunt verklaard. 

In 2014 heeft een orientatie plaats gevonden naar mogelijke samenwerkingspartners in Zuidoost Nederland. Sleutelfiguren werden geinterviewd over belangen en doelen met betrekking tot interprofessioneel opleiden en samenwerken. Vervolgens werd een selectie gemaakt van twee kansrijke samenwerkingspartners voor de AVM. In 2015 is gestart met de ontwikkeling van onderwijsactiviteiten samen met deze geselecteerde partners die vervolgens zijn geimplementeerd in het onderwijs.

Doel

Het uiteindelijke doel is dat opleiders van verloskundigen, gynaecologen en andere beroepen in de geboortezorg samen interprofessioneel onderwijs vorm geven. Er is gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Hiervoor zijn de volgende subdoelen geformuleerd:
1. Identificatie van potentiele en kansrijke samenwerkingspartners om interprofessioneel opleiden mee mogelijk te maken.
2. Selectie van twee kansrijke samenwerkingspartners en eerste verkenning.
3. Ontwikkeling van twee onderwijsactiviteiten door docenten/ professopnals in beide organisaties.
4. Implementatie van de onderwijsactiviteiten in het onderwijs.

Relevantie

Het project heeft een intensieve samenwerking opgeleverd met de opleiding Social Work van Zuyd Hogeschool en het Zuyderland ziekenhuis. Uiteindelijk heeft het project geleid tot een tweedaagse module voor studenten Verloskunde en studenten Social Work van Zuyd Hogeschool. Deze module is geïmplementeerd in het tweede studiejaar van beide curricula. Een mooie bijkomstigheid is dat docenten van verschillende opleidingen ook met elkaar leren en hierdoor werken aan collaboratieve competenties (informeel leren).
Het project heeft ook geleid tot een interprofessionele opdracht voor verloskundigen in opleiding (VIO) en arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog (AIO). Deze opdracht wordt uitgevoerd tijdens de klinisch stage in het Zuyderland ziekenhuis. De VIO en AIO voeren samen een Critical Appraisal of a Topic uit naar een onderwerp van keuze. Ze voeren gezamenlijk een literatuurstudie uit en analyseren de geselecteerd artikelen kritisch. Vervolgens maken ze een korte presentatie die tijdens de perinatologiebespreking, die wordt bezocht door eerste- en tweedelijns zorgverleners, wordt gepresenteerd.