Samen interprofessioneel opleiden mogelijk maken: van oriëntatie naar co-creatie

Terug naar het overzicht

In de verloskunde streven we ernaar om de cliënt centraal te stellen. Dit vraagt om zorgprofessionals in de geboortezorg die intensief samenwerken met andere professionals in de keten, zowel medisch als sociaal. Diverse opleiders en beroepsorganisaties hebben in een gezamenlijke verklaring interprofessioneel opleiden tot speerpunt verklaard.

Looptijd: 1 september 2013 - 31 december 2015
Financiering: Zuyd Innoveert

Over het onderzoek

Cliëntgerichte zorg vraag om zorgprofessionals binnen de verloskunde die constructief samenwerken met andere professionals binnen zowel het zorg- als sociale domein. Deze samenwerking tussen medische en sociale beroepsgroepen varieert sterkt per regio. Verschillende opleiders en beroepsorganisaties willen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de samenwerking binnen en buiten de geboortezorg, met een focus op het interprofessioneel opleiden. 

In 2014 heeft een oriëntatie plaats gevonden naar mogelijke samenwerkingspartners in Zuidoost Nederland. Sleutelfiguren werden geïnterviewd over belangen en doelen met betrekking tot interprofessioneel opleiden en samenwerken. Vervolgens werd een selectie gemaakt van twee kansrijke samenwerkingspartners voor de AVM. In 2015 is gestart met de ontwikkeling van onderwijsactiviteiten samen met deze geselecteerde partners die vervolgens zijn geïmplementeerd in het onderwijs.

Opbrengst & Impact

Het project heeft een samenwerking opgeleverd met de opleiding Social Work van Zuyd Hogeschool en het Zuyderland Medisch Centrum (MC). Uiteindelijk heeft het project geleid tot een interprofessionele onderwijsmodule voor studenten Verloskunde en studenten Social Work van Zuyd Hogeschool. Een mooie bijkomstigheid is dat docenten van verschillende opleidingen ook met elkaar leren en hierdoor werken aan collaboratieve competenties (informeel leren).

Het project heeft ook geleid tot een interprofessionele opdracht voor verloskundigen in opleiding (VIO) en arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog (AIO). Deze opdracht wordt uitgevoerd tijdens de klinisch stage in het Zuyderland MC. De VIO en AIO voeren samen een Critical Appraisal of a Topic uit naar een onderwerp van keuze. Ze voeren gezamenlijk een literatuurstudie uit en analyseren de geselecteerd artikelen kritisch. Vervolgens maken ze een korte presentatie die tijdens de perinatologiebespreking, die wordt bezocht door eerste- en tweedelijns zorgverleners, wordt gepresenteerd.

Nieuws

  • Rapport IPE (PDF)