Samenwerken bevalt beter

Terug naar het overzicht

Voor goede gezondheidsuitkomsten zijn richtlijnen en protocollen op zichzelf niet voldoende. Voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en (aanstaande) ouders is het belangrijk te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in de praktijk, waar in veel opzichten al goed samengewerkt.

Looptijd: 1 september 2012 – 15 maart 2017
Financiering: Academie Verloskunde Maastricht, Zuyd Hogeschool

Over het onderzoek

Goede kwaliteit van zorg vraagt ‘goede’ communicatie en samenwerking tussen verloskundige professionals onderling en tussen professionals en a.s. ouders. Bij het analyseren van perinatale sterfte in Perinatale Audits blijkt dat de zorg rondom de zwangerschap en geboorte niet altijd optimaal is. Soms is er sprake van een gebrek aan ‘goede’ communicatie en samenwerking tussen medische professionals onderling. Goede samenwerking is daarom een van de aandachtspunten in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Meer inzicht in wat ‘goed’ gaat in de communicatie en samenwerking en hoe we dit uit kunnen breiden is wenselijk.

Opbrengst & Impact

Het doel van het onderzoek was ideeën te ontwikkelen voor vernieuwing en verbetering van de samenwerking in de verloskundige zorg vanuit de bestaande praktijk: exnovatie. Dit onderzoeksproject was een aanvulling op de expliciete samenwerking van het Verloskundig Consortium Limburg door te focussen op impliciete communicatie en samenwerking. Via een literatuurstudie is gekeken naar een theoretische onderbouwing. Daarna volgde een kwalitatieve etnografische studie met gebruik van video reflexiviteit naar de communicatie en samenwerking tussen medische zorgverleners onderling en tussen medische zorgverleners en (aanstaande) ouders. Dit gebeurde met observaties in ziekenhuizen en verloskundige praktijken en reflectieve groepsbijeenkomsten van de zorgverleners onderling en reflectieve groepsbijeenkomsten samen met (aanstaande) ouders. Onderzoekers, zorgverleners en cliënten zijn co-onderzoekers van de sterktes (en zwaktes) van de dagelijkse communicatie en samenwerking.

Publicaties