Academie Verloskunde Maastricht

Echoscopie: aanmelden herkansing theorietentamen

Je kunt je aanmelden voor een herkansing theorietentamen deel 1 en/of deel 2 van de opleiding Post hbo Echoscopie in de zwangerschap (PEZ). Deze data gelden voor alle lopende studenten van de diverse opleidingsjaren.

Voor deelname aan de herkansing van het theorietentamen deel 1 of 2 dien je je uiterlijk 4 weken (exclusief schoolvakanties Zuyd Hogeschool) voorafgaand aan het tentamen via de aanmeldingsbutton rechts, aan te melden.

Klik hiernaast op de aanmeldbutton van de gewenste tentamendatum en meld je aan.
De tentamens vinden plaats van 09.45-11.00 uur voor deel 1 en van 11.00-11.45 uur voor deel 2. Vanaf 12.00 uur is er ruimte voor inzage tot 12.45 uur.

Je krijgt een geautomatiseerde bevestigingsmail na inschrijving. Heb je die niet ontvangen, check je spam-box of neem contact op met lllverloskunde@zuyd.nl

Je ontvangt uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het theorietentamen bericht of je kunt deelnemen aan het theorietentamen.

Annuleringsvoorwaarden/afmelden voor een tentamen:
Wanneer je je na aanmelding voor het theorietentamen binnen 2 weken voorafgaand aan betreffend tentamen afmeldt, c.q. niet kunt deelnemen aan het tentamen waarvoor je je hebt ingeschreven, zijn wij genoodzaakt in verband met de reeds gemaakte kosten €250,00 in rekening te brengen.