Post HBO: assessment en scholing voor herregistratie Wet BIG

Kosten
Op offertebasis

Een registratie in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is na afstuderen maximaal vijf jaar geldig. Wilt u uzelf na die datum opnieuw registreren? Dan dient u aan te tonen dat u voldoende uren hebt gewerkt als verloskundige. Is dat niet het geval? Dan kunt u een scholingsprogramma volgen om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) een Elders-Verworven-Competenties (EVC)-traject uitgewerkt. In grote lijnen is het traject als volgt: Bij het startassessment wordt u gevraagd inzicht te geven in uw verloskundige kerncompetenties. Deze worden getoetst en op grond van het resultaat adviseren  we u over  het scholingstraject dat u dient te doorlopen om in aanmerking te komen voor een eindassessment

Diploma = herregistratie

Wanneer u het scholingstraject en het eindassessment succesvol afrondt, ontvangt u een  diploma waarmee u in aanmerking komt voor herregistratie. Het startassessment wordt, namens de SOV, door de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) uitgevoerd. Het scholingstraject - op grond van het ontvangen scholingsadvies - kunt u doorlopen bij de verloskundige opleiding van uw keuze, dus ook op de AVM.

Doelstellingen

Na de scholing en assessment:

  • ontvangt u een diploma, waarmee u in aanmerking komt voor herregistratie in het kader van de wet BIG;
  • kunt u met een herregistratie op zak en hernieuwde energie weer aan de slag als verloskundige;
  • heeft u uw kennis en competenties kunnen actualiseren en verdiepen. 

Voor wie?

Verloskundigen die BIG- geherregistreerd willen worden en hiervoor (nog) niet in aanmerking komen.

Praktische informatie:

Wilt u meer informatie over de herregistratieprocedure, dan kunt u zich aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten georganiseerd door de Verloskunde Academie Rotterdam: 

- Vrijdag 14 oktober 2022 (10.00-12.30 uur)

- Vrijdag 17 maart 2023 (10.00-12.30 uur)

- Vrijdag 9 juni 2023 (10.00-12.30 uur)

Voor meer informatie of aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kunt mailen met Annemarie Lodder a.n.m.lodder@hr.nl .

Startassessment

Voor meer informatie over het startassessment verwijzen we u naar de Verlosacademie Rotterdam (VAR). Kijk op http://va-r.nl/bij-en-nascholingen/herregistratie-big-register/ hoe het in zijn werk gaat.

Scholingstraject: Basispakket
Dit is voor alle deelnemers hetzelfde:
• U kunt de ict- en vergaderfaciliteiten van de AVM benutten
• U ontvangt dezelfde handleidingen
• Bij het succesvol afronden van een eindassessment volgt diplomering

Scholingstraject: variabel
Aan de hand van het ontvangen scholingsadvies zullen we samen met u een traject op maat samenstellen, waarbij bepaald wordt welk onderwijs (theorie en praktijk) en onderwijskundige begeleiding u nodig heeft.

Kosten

U ontvangt een offerte voor een traject op maat.

Accreditatie

Dit kan indien relevant in overleg metmet de cursist bij de Koninklijke Nederlanse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) worden aangevraagd.