Verkorte Basisopleiding Echoscopie in de Zwangerschap

Plaats
Academie Verloskunde Maastricht
Kosten
€ 2200
Medisch deskundige
80%
Coach/ counselor
10%
Samenwerker
10%

Ben je op zoek naar een opleiding waarmee je kunt her-registreren in het BEN-kwaliteitsregister 1e trimester echoscopie en/of 2e/3e trimester echoscopie? Dan is onze verkorte Basisopleiding Echoscopie in de zwangerschap iets voor jou!

Beschrijving

Met deze opleiding ontwikkel je competenties die nodig zijn voor toepassing van echoscopie in de gehele zwangerschap. Het studietraject is geheel individueel en in je eigen tempo. Je hebt maximaal twee jaar de tijd om deze opleiding succesvol af te ronden.

Doelstellingen

De opleiding is erop gericht om de theoretische kennis en echoscopische vaardigheden voor de echoscopiste op voldoende niveau te brengen zodat her-registratie in het BEN-kwaliteitsregister mogelijk is.

De eindtermen van deze Verkorte Basisopleiding zijn hetzelfde als die voor de Basisopleiding echoscopie in de zwangerschap.

Het uiteindelijke doel is dat de echoscopist bekwaam en bevoegd een 1e trimester- en 2e/3e trimester echoscopisch onderzoek volgens de geldende richtlijnen en protocollen uitvoert.

Opbouw

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een stageperiode.

Voor het theoriegedeelte wordt  krijg je toegang verleend tot een gesloten Moodle account waarin o.a. presentaties van vakinhoudelijke docenten zijn opgenomen. Deze presentaties zijn afkomstig uit de basisopleiding echoscopie. Het theoretisch gedeelte van deze verkorte opleiding kent geen contactonderwijs. Het doorlopen van het theoretisch gedeelte vindt plaats in eigen tijd. Het afsluitend theorietentamen is op locatie. Dit zijn dezelfde tentamens als voor de basisopleiding echoscopie.

Voor de stageperiode wordt als richtlijn twee dagdelen stage per week gedurende de gehele opleiding geadviseerd. Het werkelijke aantal stagedagen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid echo’s die je tijdens een stagedag kunt maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageplaats. Stagebegeleiders dienen geregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister van de BEN. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het volgen van stages zijn voor eigen rekening. Wij adviseren je om vóór de start van de verkorte opleiding minimaal één stageplaats te regelen, om te voorkomen dat je tijdens de opleiding geen stageplaats kunt vinden en de opleiding niet bijtijds succesvol kunt afronden. Tijdens de stageperiode maak je een portfolio. De eisen waar je portfolio aan moet voldoen, worden beschikbaar gesteld door de opleiding. Een voldoende portfolio is voorwaardelijk voor het afleggen van een praktijktentamen.

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van de opleiding: De eerste trimesterechoscopie, biometrie, meten vruchtwater, placentalokalisatie, ligging van de foetus, dopplerflow onderzoek, beoordelen foetale inwendige organen/structuren en het beoordelen van de inwendige vrouwelijke geslachtsorganen.

Voor wie?

De verkorte opleiding richt zich op echoscopisten die in het bezit zijn van een certificaat van een Post HBO-Basisopleiding echoscopie in de zwangerschap (deel 1 en deel 2) die óf al langer niet werkzaam zijn en hun diploma willen updaten óf zijn uitgeschreven uit het BEN-kwaliteitsregsiter en zich willen bekwamen voor herregistreren.

Toets

Het examen bestaat uit 6 onderdelen;

  • 1 theorietentamen 1e trimester (65 vragen),
  • 1 theorietentamen 2e/3e trimester (35 vragen),
  • 1 portfolio 1e trimester,
  • 1 portfolio 2e/3e trimester,
  • 1 praktijktentamen 1e trimester en
  • 1 praktijktentamen 2e/3e trimester.

Voor de theorie- en praktijktentamens kun jij je in het daarvoor geldende tijdvak aanmelden op onze website. 

Certificaat

Deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van alle onderdelen van het examen een certificaat.

Registratie

Echoscopisten die met goed gevolg de opleiding hebben afgerond, kunnen zich registreren in het landelijk Kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).