Academie Verloskunde Maastricht

Foetale bewaking voor verloskundigen

Duur
2 dagen + toets
Plaats
Op uw locatie
Kosten
Op offertebasis
Accreditatie
16 punten

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen leert u hoe u het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren. Uiteraard volgens geldende afspraken en in nauwe samenwerking met tweede- of derdelijns zorgverleners.

CTG interpreteren

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen leert u hoe u het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren. Uiteraard volgens geldende afspraken en in nauwe samenwerking met tweede- of derdelijns zorgverleners.

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen verkrijgt u basiskennis van het CTG. Ook leert u het CTG interpreteren, waarbij u het CTG bestudeert in een bredere context. De inhoud van de cursus bestaat onder andere uit:

  • de theoretische achtergronden van het CTG en het zuur-base-evenwicht bij de foetus;
  • het correct lezen van het CTG;
  • communicatie-overdracht en samenwerking tussen verschillende zorgverleners;
  • bevoegd- en bekwaamheden en het bewaken van grenzen met betrekking tot het gebruik van het CTG.

E-learning en voorbereidingstijd

Naast twee dagen contactonderwijs met docenten van de AV-M ontvangt u toegang tot een e-learning module Foetale Bewaking. Deze e-learning module is onderdeel van de cursus, maar u behoudt toegang tot één jaar na eerste inlog. Hierdoor werkt de module dus als naslagwerk. U dient rekening te houden met voorbereidingstijd voor de cursusdagen, voor het  doorlopen van e-learning module en voor het bestuderen van de aangeboden leerstof. De geschatte tijdsinvestering hiervoor is 24 uur. Dit is afhankelijk van eerder verworven kennis en het individuele studietempo. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets op een derde contactmoment.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • bent u in staat om door middel van klinisch redeneren – conform geldende afspraken en /of in afstemming met het multidisciplinaire team - foetale bewaking/CTG op een juiste manier in te zetten en indien nodig aanvullend beleid (zoals een overdracht) te initiëren;
  • erkent u het belang van een gestructureerde manier van communiceren bij een overleg- en overdrachtssituatie;
  • kunt u aanvullende foetale bewakingstechnieken (STAN, MBO en Doppler) benoemen en de indicaties en werkwijze beschrijven;
  • hebt u inzicht in juridische en ethische aspecten van foetale bewaking;
  • hebt u inzicht in mogelijkheden van kwaliteitsborging van foetale bewaking in uw werksetting.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor verloskundigen die geen kennis hebben van en ervaring hebben in het interpreteren van het CTG. Deze cursus is gericht op verloskundigen die betrokken zijn bij regionale innovatie projecten rondom transmurale en integrale zorg en verloskundigen die (willen gaan) werken als klinisch verloskundige.

Toets

De cursus wordt afgesloten met een toets op de derde contactdag. Deze toets geeft  u inzicht in uw competenties met betrekking tot foetale bewaking. Na het afronden van de cursus (inclusief de opdrachten, e-learningmodule en toets) wordt een certificaat verstrekt.

Bij u op locatie

We organiseren  de cursus enkel bij u op locatie. Hiervoor hebben we de medewerking van een gynaecoloog uit uw regio nodig die zal optreden als docent. De cursus wordt immers verzorgd door docenten van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM), maar ook door gynaecologen. Zij zijn inhoudsdeskundig op het gebied van het CTG. Bovendien verwachten we dat betrokkenheid van regionale collega’s bij de scholing de toekomstige samenwerking zal versterken.

De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) zal de betrokken gynaecoloog ondersteunen met een docentenhandleiding. Hierin is alle informatie over de cursus opgenomen, evenals een standaard PowerPoint presentatie die als basis kan dienen voor de cursus. Op deze manier wordt enerzijds eenduidigheid van de cursus gegarandeerd en anderzijds faciliteren we de betrokken gynaecoloog. Gynaecologen ontvangen van de AVM het uurtarief voor specialisten. Dit wordt verrekend in de offerte, tenzij u een andere regeling kunt treffen.