Foetale bewaking voor verloskundigen

Plaats
Online cursus
Kosten
Op offertebasis
Accreditatie informatie
16 (A)+ 4 e-learning
Medisch deskundige
70%
Samenwerker
20%
Innovator
10%

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen leert u hoe u het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren. Uiteraard volgens geldende afspraken en in nauwe samenwerking met tweede- of derdelijns zorgverleners.

Beschrijving

De cursus Foetale Bewaking voor verloskundigen is een online cursus die u opleidt tot een beginnend professional die het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren conform geldende afspraken en/of in nauwe samenwerking met tweede of derdelijns zorgverleners. De cursus bestaat uit een e-learning, 5 online sessies van 2-2,5 uur en een afsluitende toets.

In deze cursus wordt het CTG bestudeerd in een bredere context: opfrissen van de theoretische achtergrond, bestuderen van aanvullende bewakingstechnieken en beleidsopties, eenduidige communicatie in geval van overdracht, juridische aspecten en kwaliteitsbewaking, wetenschappelijke onderbouwing van CTG als screeningsinstrument.

Doelstellingen

Met de inhoud van deze cursus beogen wij u op te leiden tot een beginnend professional die CTG’ s beoordeelt en interpreteert in nauwe samenwerking met tweede of derdelijns zorgverleners.

Na de cursus:

  • Heeft u inzicht in (link tussen) foetale - en CTG-(patho)fysiologie.
  • Bent u in staat om CTG’s te interpreteren en te classificeren cf FIGO-systematiek 2
  • Bent u in staat om door middel van klinisch redeneren – conform geldende afspraken en /of in afstemming met het multidisciplinaire team - op een juiste manier CTG-screening in te zetten en indien nodig aanvullend beleid te initiëren;
  • Erkent u het belang van een gestructureerde manier van communiceren bij een overleg- en overdrachtssituatie en kan deze toepassen in de context van foetale bewaking.
  • Kunt u aanvullende foetale bewakingstechnieken (STAN, MBO en Doppler) benoemen en de indicaties en werkwijze beschrijven;
  • Heeft u inzicht in juridische en ethische aspecten van foetale bewaking;
  • Heeft u inzicht in meerwaarde en beperkingen van CTG als screeningsinstrument
  • Heeft u inzicht in noodzaak van kwaliteitsborging van foetale bewaking in haar/zijn werksetting.

Opbouw

De cursus bestaat uit vijf, modulaire, online sessies van 2 of 2,5 uur.  Tijdens deze sessies worden (responsie)colleges afgewisseld met casuïstiekbesprekingen en oefeningen. Vooraf aan een online sessie is vaak ook een aantal uur nodig aan voorbereiding, zoals het bekijken van online colleges.

Aanvullend ontvangen cursisten toegang tot een e-learning module foetale bewaking. Deze e-learning module is onderdeel van de cursus en dient u van tevoren te doorlopen, echter de cursist behoudt zijn toegang tot 1 jaar naar de eerste inlog, waardoor de module ook werkt als “naslagwerk”.

De cursist dient rekening te houden met tijd voor het doorlopen van de e-learning module, voor voorbereiding voor de online sessies, en het bestuderen van de aangeboden leerstof.

De tijd hiervoor is afhankelijk van eerder verworven kennis en individueel studietempo, maar komt ongeveer neer op 24 uur.

Groepsgrootte: +/- 20 cursisten.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor verloskundigen die geen kennis hebben van en ervaring hebben in het interpreteren van het CTG. Deze cursus is gericht op verloskundigen die betrokken zijn bij regionale innovatie projecten rondom transmurale en integrale zorg en verloskundigen die (willen gaan) werken als klinisch verloskundige.

Toets

De cursus wordt afgesloten met een toets, die u inzicht geeft in de verworven competenties. Het gaat om een schriftelijke toets De toets vindt plaats op locatie (wordt met u afgestemd waar dat kan) en duurt 2 uur.

Wanneer u de toets niet haalt, zal u een mogelijkheid tot herkansing aangebodenworden. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht

Certificaat

Volgen van alle onderwijsonderdelen, aanwezigheid bij contactonderwijs en met succes behalen van de toets resulteert in een certificaat.

Accreditatie

De cursus levert u 20 uur accreditatie op: 4 uur voor de e-learning, bijgeschreven in het kwaliteitsregister door de aanbieder van deze e-learning en 16 uur na aanwezigheid op de cursusdagen en het behalen van de toets, bijgeschreven door AVM. 

Samenwerken met regionale gynaecologen

De cursus wordt verzorgd door docenten van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM), maar we streven ook naar samenwerking met regionale gynaecologen. Zij zijn inhoudsdeskundig op het gebied van het CTG en we hebben ervaren dat betrokkenheid van regionale collega’s bij de scholing de samenwerking versterkt.

De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) zal de betrokken gynaecoloog ondersteunen met een docentenhandleiding. Hierin is alle informatie over de cursus opgenomen, evenals een standaard PowerPoint presentatie die als basis kan dienen voor de cursus. Op deze manier wordt enerzijds eenduidigheid van de cursus gegarandeerd en anderzijds faciliteren we de betrokken gynaecoloog. Gynaecologen ontvangen van de AVM het uurtarief voor specialisten. Dit wordt verrekend in de offerte, tenzij u een andere regeling kunt treffen.