De opkomst van de caseload verloskundige in Nederland in de 21e eeuw

Terug naar het overzicht

De ‘caseload verloskundige’ is in Nederland in opkomst. Een vorm van continue zorg waarbij de verloskundige gedurende de gehele zorgperiode één-op-één begeleiding biedt aan een kleine groep vrouwen.

Looptijd: maart 2016 – maart 2018
Financiering: Fellowship beurs van de wetenschapscommissie van de KNOV

De geboortezorg in Nederland is aan het veranderen. Zo wordt er in veel regio’s gewerkt aan het invoeren van integrale geboortezorg met een focus op een intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijns zorgverleners binnen één multidisciplinaire organisatie met gedeelde verantwoordelijkheden. Binnen deze veranderende geboortezorg werkt een toenemend aantal verloskundigen als ‘caseload verloskundige’. Deze verloskundigen bieden gedurende de hele zorgperiode een-op-een begeleiding aan een relatief kleine groep cliënten, een vorm van ‘midwife-led continuity of care’. Het doel van dit project is om de opkomst van caseload verloskunde te beschrijven, tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in de geboortezorg in Nederland, en om de verloskundige resultaten van deze zorgverlening te analyseren.

Over het onderzoek

In dit onderzoek zijn caseload verloskundigen die in 2016 werkzaam waren geïnterviewd. Ook zijn de verloskundige resultaten van deze zorg vergeleken met resultaten in de reguliere verloskundige zorg (gematcht cohort), aan de hand van de landelijke Perined database. Deze  studie is afgerond. Mogelijk volgt nog een analyse van de ervaringen van caseload- cliënten aan de hand van gegevens uit de StEM studie.

Publicaties

Nieuws

  • Samenvatting van het onderzoek op Kennispoort
  • Foto van de caseload verloskundigen met cliënten (zie hieronder)