Academie Verloskunde Maastricht

De opkomst van de caseload verloskundige in Nederland in de 21e eeuw

Terug naar het overzicht

De geboortezorg in Nederland is aan het veranderen. Zo wordt er in veel regio’s gewerkt aan het invoeren van ‘integrale geboortezorg’. Meestal wordt daar onder verstaan: intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijns zorgverleners, binnen één multidisciplinaire organisatie, met gedeelde verantwoordelijkheden en zorg op basis van gezamenlijke protocollen.

Begindatum: 1 maart 2016
Einddatum: 1 maart 2018

Effecten van de verschillende vormen van deze integrale geboortezorg zijn nog niet bekend. Tegelijkertijd zijn er ook andere ontwikkelingen. Een toenemend aantal verloskundigen werkt als ‘caseload verloskundige’. Deze verloskundigen bieden gedurende de hele zorgperiode één op één begeleiding aan een relatief kleine groep cliënten, een vorm van ‘midwife-led continuity of care’.

Doel

Het doel van dit project is om de opkomst van caseload verloskunde te beschrijven, tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in de geboortezorg in Nederland, en om de verloskundige resultaten van deze zorgverlening te analyseren.

Relevantie

Kennis over de achtergronden, de werkwijze en de resultaten van caseload praktijken is nodig, als deze vorm van zorgverlening een blijvende plaats in het verloskundige landschap krijgt in Nederland.