Academie Verloskunde Maastricht

Stem en Ervaringen van Moeders (StEM)

Terug naar het overzicht

Er is een groeiende druk dat de geboortezorg in Nederland moet bewegen in de richting van integrale zorg waarin de vrouw centraal staat.

Begindatum: 1 September 2016
Einddatum: 1 September 2020

De stuurgroep Zwangerschap en Geboorte concludeert in haar advies dat het noodzakelijk is om 'een eigentijdse en betrouwbare zorg rond zwangerschap en geboorte te bouwen', waarin 'oprechtheid, integriteit, transparantie, respect, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vooral de zwangere centraal', sleutelbegrippen zijn. Dit onderzoek is geïnspireerd op het onderzoek van 'Listening to Mothers' uit de Verenigde Staten waar elke 4-6 jaar een vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd onder (aanstaande) moeders.

Gedurende dit onderzoek worden vragenlijsten ontwikkeld die passen bij de Nederlandse geboortezorg. Voorafgaand daaraan wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd door het gebruik van spiegelgesprekken en focusgroepen onder zwangere en pas bevallen vrouwen en hun verloskundige zorgverleners.

Doel

Het doel van StEM is het ontwikkelen van een meetinstrument om inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeften, ervaringen, keuzes en beslissingen van zwangere en pas bevallen vrouwen t.a.v. de perinatale periode en de geboortezorg in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.

Relevantie

De uitkomsten van het StEM onderzoek geven input aan nieuw ‘woman-centered’ beleid gericht op de kennis, wensen en zorgen van vrouwen en niet op 'what we think is the best for you'.
Dergelijk onderzoek kan bovendien gebruikt worden om te evalueren hoe vrouwen verschillende modellen van geïntegreerde zorg ervaren. Met behulp van een steekproef van vrouwen die de zorg krijgt op locaties met verschillende organisatorische modellen, kunnen we hun reacties en ervaringen met de verschillende benaderingen van integrale zorg beoordelen.
Tevens vormt het een nieuwe bron van informatie over zwangere vrouwen en de geboortezorg die iets kan toevoegen aan de PRN; waarbij essentiële aanvullende evaluatiegegevens beschikbaar kunnen worden gesteld.