Stem en Ervaringen van Moeders (StEM)

Terug naar het overzicht

Respectvolle, eigentijdse en betrouwbare zorg rond zwangerschap en geboorte waarin de zwangere vrouw centraal staat: om hier invulling aan te geven is het van belang om te luisteren naar (aanstaande) moeders en inzicht te krijgen in hun verwachtingen, behoeften en ervaringen.

Looptijd: 1 september 2016 - 2023
Financiering: KNOV Wetenschapscommissie, Stichting Bijzondere Voorzieningen, Moederschapszorg (Heerlen)

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is geïnspireerd op het onderzoek van ‘Listening to Mothers’ uit de Verenigde Staten waar elke 4-6 jaar een vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd onder (aanstaande) moeder. Gedurende dit onderzoek worden vragenlijsten ontwikkeld die passen bij de Nederlandse geboortezorg. Voorafgaand daaraan wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd door het gebruik van spiegelgesprekken en focusgroepen onder zwangere en pas bevallen vrouwen en hun verloskundige zorgverleners.

Het doel van StEM is het ontwikkelen van een meetinstrument om inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeften, ervaringen, keuzes en beslissingen van zwangere en pas bevallen vrouwen t.a.v. de perinatale periode en de geboortezorg in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.

Opbrengst

De uitkomsten van het StEM onderzoek geven input hoe vrouwgerichte zorg in Nederland geoptimaliseerd kan worden.

Publicaties

Proefschrift

Dit project heeft geleid tot een proefschrift. De digitale versie van dit proefschrift is hier in te zien