Gewoon gezond zwanger: preventie van maternale distress

Terug naar het overzicht

Relatief veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap psychische en emotionele klachten, ook wel maternale distress genoemd. Verloskundigen zijn de aangewezen zorgverleners in de geboortezorg om dit te signaleren en vrouwen te begeleiden naar de juiste hulp, maar zij ervaren tekortkomingen in hun deskundigheid om zwangere vrouwen te ondersteunen.

Looptijd: 1 april 2011 - 31 maart 2015
Financiering: Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (RAAK PRO), Zuyd Hogeschool

Over het onderzoek

In Nederland heeft 5-30% van de zwangere vrouwen last van maternale distress, d.w.z. depressieve klachten, algemene angst of angst voor de bevalling. De emotionele gezondheidstoestand van de moeder heeft invloed op de uitkomsten van de zwangerschap en de verdere gezondheid van moeder en kind. Tijdige onderkenning van maternale distress en een juiste response verbeteren het emotioneel welbevinden van (zwangere) vrouwen en de gezondheid van hun (ongeboren) kind op korte en langere termijn.

Opbrengst & Impact

Met dit onderzoek verkregen we meer inzicht in de behoeften van gezonde zwangere vrouwen rondom maternale distress en in de factoren die het optreden van maternale distress beïnvloeden. De verzamelde informatie brachten we samen in een interventie ‘Wazzup Mama!’. Deze interventie werd ontwikkeld met behulp van Intervention Mapping, een model voor systematische interventieontwikkeling, en bleek effectief in het verbeteren van het emotioneel welbevinden van zwangere vrouwen.

Het ontwikkelde programma ‘Wazzup Mama!’ richt zich op verloskundigen en zwangere vrouwen. Verloskundigen volgden een training gevolgd en ontvingen materialen die als hulpmiddel gebruikt werden bij de begeleiding van zwangere vrouwen met (een vermoeden van) maternale distress. Voor zwangere vrouwen was er een interactieve website ontwikkeld waar zij adviezen en informatie kregen passend bij hun zelf gerapporteerde maternale distress. Ook worden ze gestimuleerd om eventuele maternale distress te bespreken met hun verloskundige, partner of andere hulpverlener. De kennis uit het project is verspreid via publicaties en presentaties, en ingebed in de opleiding tot verloskundige.

Publicaties

Nieuws

  • 03 maart 2016: succesvolle verdediging proefschrift door Yvonne Fontein