Academie Verloskunde Maastricht

Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering

Terug naar het overzicht

Volgens eerder onderzoek hebben cliënten en zorgverleners in de geboortezorg behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Begindatum: 1 juli 2016
Einddatum: 1 juli 2018

Dit onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling en procesevaluatie van een interventie die rekening houdt met het toepassen van gezamenlijke besluitvorming binnen het cliëntsysteem (zoals partner en kinderen) en het zorgverlenerssysteem (disciplines in integrale geboortezorg).

Een behoefteanalyse naar de eisen waaraan de interventie moet voldoen leidt tot een eerste prototype van de interventie. Dan verbeteren alle betrokkenen samen het prototype in meerdere rondes. Daarna hanteren cliënten en zorgverleners in Limburg en Zuidoost Brabant de interventie in de dagelijkse zorg. Een procesevaluatie geeft inzicht in de ervaringen van de cliënten en zorgverleners. Dit ondersteunt de verdere ontwikkeling voor toepassing in meer regio’s in Nederland.

Doel

Het doel is om met en voor cliënten en zorgverleners in de geboortezorg een interventie te ontwikkelen en beschikbaar te maken om gezamenlijke besluitvorming te realiseren.

Relevantie

Gezamenlijke besluitvorming is van vitaal belang voor het welbevinden van vrouwen en laat gunstige lichamelijke effecten zien, waaronder beter lichamelijk herstel en minder psychische klachten na de geboorte. In dit project werken onderzoekers samen met cliënten en zorgverleners in de geboortezorg. Dit bevordert de implementatie van een interventie voor het cliënt- en interprofessionele systeem in de praktijk. Dit project sluit aan bij de aanbevelingen van de Zorgstandaard Integrale zorg en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg om gezamenlijke besluitvorming toe te passen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Dit project resulteert in een praktische interventie, inclusief (digitaal) training- en ondersteuningsprogramma. Daarnaast worden diverse rapporten geschreven en artikelen gepubliceerd in (internationale) vaktijdschriften voor zorgverleners in de geboortezorg. De resultaten zullen verder gepresenteerd worden tijdens nationale en internationale symposia. Tevens is er gedurende het project aandacht voor doorontwikkeling en draagvlakcreatie. Er worden plannen ontwikkeld voor duurzame doorwerking in praktijk en onderwijs.